Bild: Getty Images

Mikael A. Svenssons forskargrupp

Neurokirurgi

Reparation av skador i CNS med mikrokirurgi och stamcellsteknik.
Målsättningen med våra projekt är att utveckla nya tekniker för behandling av skador eller sjukdomar i CNS.