Ivar Dehnisch Ellström

Anknuten till Forskning | Assistent Klinisk
E-postadress: ivar.dehnisch@ki.se
Besöksadress: BioClinicum J5:20, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Svensson Kjell, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Assistent Klinisk, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2024
  • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2022
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, 2019
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2010
  • Biomedicinsk Analytikerexamen, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI