Skip to main content

Mats Ramstedts forskargrupp

Alkohol- och drogepidemiologi

Vår forskargrupp studerar bruk och konsekvenser av alkohol och andra droger ur ett brett epidemiologiskt perspektiv. Ett grundläggande tema är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper. En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem. Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer. Utöver epidemiologiska studier genomför vår forskargrupp även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.

Nedan presenteras några exempel på aktuella forskningsfrågor som studeras i vår forskargrupp:

 • Varför sjunker alkoholkonsumtionen bland ungdomar?
 • Hur vanligt är det med beroende av alkohol och andra droger i den allmänna befolkningen?
 • Påverkas kvinnor mer av andras drickande och drogbruk än män?
 • Finns det socioekonomiska skillnader i risken att utveckla alkoholskador?
 • Ökar den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige och vad beror det på?

Aktuell lista över forskningsprojekt

 • Cannabisanvändning bland unga i Sverige - mönster, orsaker och konsekvenser
 • Futura01 - En nationell longitudinell kohortstudie om betydelsen för ungdomar att växa upp under en period med historiskt låg alkoholkonsumtion
 • Barn till föräldrar som dricker för mycket i den allmänna befolkningen - risker och skyddande faktorer
 • Ungdomar som inte dricker alkohol: associerade faktorer, hälsoutfall och olika utvecklingsvägar
 • Socioekonomiska skillnader i alkoholskador: trender, mönster och mekanismer
 • Alkohol och äldre
 • trender och prediktorer för spelande om pengar bland ungdomar
 • Varför ökar narkotikadödsfallen efter 2006?
 • Alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro: Studier av risk-funktioner, konsumtionsförändringar och socioekonomiska skillnader

Utvalda publikationer

29679954

30137197

29473244

30079873

29405460

Extended opening hours at nightclubs in Visby: an evaluation of a trial in the summer of 2014.
Norström T, Ramstedt M, Svensson J
Nordic Studies on Alcohol and Drugs; Vol. 35, Nr 5: 388-396 (2018)

Gruppmedlemmar

Anna FugelstadProjektledare
Isabella GripeForskarstuderande
Jonas LandbergAnknuten
Peter LarmAnknuten
Håkan LeifmanAnknuten
Michael LivingstonAnknuten
Thor NorströmAnknuten
Mats RamstedtForskargruppsledare, Senior forskningsspecialist
Jonas RaninenAnknuten
Lars SjödinDoktorand
Erica SundinForskarstuderande
Johan SvenssonAnknuten
Siri ThorForskarstuderande
Björn TrolldalAnknuten