Mats Ramstedts forskargrupp

Alkohol- och drogepidemiologi

Vår forskargrupp studerar bruk och konsekvenser av alkohol och andra droger ur ett brett epidemiologiskt perspektiv. Ett grundläggande tema är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper. En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem. Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer. Utöver epidemiologiska studier genomför vår forskargrupp även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.

Nedan presenteras några exempel på aktuella forskningsfrågor som studeras i vår forskargrupp:

 • Varför sjunker alkoholkonsumtionen bland ungdomar?
 • Hur vanligt är det med beroende av alkohol och andra droger i den allmänna befolkningen?
 • Påverkas kvinnor mer av andras drickande och drogbruk än män?
 • Finns det socioekonomiska skillnader i risken att utveckla alkoholskador?
 • Ökar den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige och vad beror det på?

Aktuell lista över forskningsprojekt

 • Cannabisanvändning bland unga i Sverige - mönster, orsaker och konsekvenser
 • Futura01 - En nationell longitudinell kohortstudie om betydelsen för ungdomar att växa upp under en period med historiskt låg alkoholkonsumtion
 • Barn till föräldrar som dricker för mycket i den allmänna befolkningen - risker och skyddande faktorer
 • Ungdomar som inte dricker alkohol: associerade faktorer, hälsoutfall och olika utvecklingsvägar
 • Socioekonomiska skillnader i alkoholskador: trender, mönster och mekanismer
 • Alkohol och äldre
 • trender och prediktorer för spelande om pengar bland ungdomar
 • Varför ökar narkotikadödsfallen efter 2006?
 • Alkoholkonsumtion och sjukfrånvaro: Studier av risk-funktioner, konsumtionsförändringar och socioekonomiska skillnader

Utvalda publikationer

Are changes in drinking related to changes in cannabis use among Swedish adolescents? A time-series analysis for the period 1989-2016.
Gripe I, Danielsson AK, Ramstedt M
Addiction 2018 Apr;():

Fathers' Alcohol Consumption and Long-Term Risk for Mortality in Offspring.
Landberg J, Danielsson AK, Falkstedt D, Hemmingsson T
Alcohol Alcohol. 2018 Nov;53(6):753-759

The increased trend of non-drinking in adolescence: The role of parental monitoring and attitudes toward offspring drinking.
Larm P, Livingston M, Svensson J, Leifman H, Raninen J
Drug Alcohol Rev 2018 04;37 Suppl 1():S34-S41

The Link Between Per Capita Alcohol Consumption and Alcohol-Related Harm in Sweden, 1987-2015.
Norström T, Ramstedt M
J Stud Alcohol Drugs 2018 07;79(4):578-584

One explanation to rule them all? Identifying sub-groups of non-drinking Swedish ninth graders.
Raninen J, Livingston M, Karlsson P, Leifman H, Guttormsson U, Svensson J, et al
Drug Alcohol Rev 2018 04;37 Suppl 1():S42-S48

Extended opening hours at nightclubs in Visby: an evaluation of a trial in the summer of 2014.
Norström T, Ramstedt M, Svensson J
Nordic Studies on Alcohol and Drugs; Vol. 35, Nr 5: 388-396 (2018)

Gruppmedlemmar

MR
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-02-08