Lars-Gunnar Olsson och Andreas Brännström gör EEG Analys.

Lars Hyllienmarks forskargrupp

Klinisk neurofysiologi

Elektrofysiologiska tekniker spelar fortfarande en stor roll för att upptäcka funktionsstörningar i hjärnan. Dessa metoder kan bättre än all annan teknik följa snabba signaler i hjärnan.