Jan Hillerts forskargrupp - vår forskning

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som påverkar mer än två miljoner människor över hela världen. MS är den näst vanligaste orsaken till neurologiska funktionshinder hos unga vuxna. Sjukdomsprogressionen varierar mellan patienter men orsakar ofta olika grader av funktionshinder.

Research group standing in front of the water

More-EUROPA kicks off - vi deltar i ett 5-årigt EU-projekt som fokuserar på en effektivare och mer etisk användning av registerdata:

 

Neuroepidemiologi med fokus på Multipel Skleros

I forskningsgruppen för MS-epidemiologi använder vi data från det svenska MS-registret i sig självt eller kopplat till data från offentliga databaser som Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan för att utföra epidemiologiska studier relaterade till MS. Tillgång till dessa stora datasamlingar gör det möjligt att genomföra forskningsprojekt om MS-resultat i syfte att beskriva hur MS-patienter mår över tid när det gäller sjukdomsutveckling, behandlingsmetoder och socioekonomiska resultat. Våra studier kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kunskap om faktorer som påverkar MS-sjukdomen och den socioekonomiska bördan av MS, med den yttersta ambitionen att skapa en grund för en förbättrad och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård för MS-patienter.

Vår forskningsgrupp består av molekylärbiologer, epidemiologer och neurologer. 

Forskargruppledare

Jan Hillert

Forskargruppledare
Hillert
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Utvalda publikationer

Accurate classification of secondary progression in multiple sclerosis using a decision tree.
Ramanujam R, Zhu F, Fink K, Karrenbauer VD, Lorscheider J, Benkert P, Kingwell E, Tremlett H, Hillert J, Manouchehrinia A,
Mult Scler 2021 07;27(8):1240-1249

A multiple sclerosis disease progression measure based on cumulative disability.
Manouchehrinia A, Kingwell E, Zhu F, Tremlett H, Hillert J, Ramanujam R
Mult Scler 2021 Jan;():1352458520988632

Cerebrospinal fluid oligoclonal immunoglobulin gamma bands and long-term disability progression in multiple sclerosis: a retrospective cohort study.
Karrenbauer VD, Bedri SK, Hillert J, Manouchehrinia A
Sci Rep 2021 07;11(1):14987

Early treatment delays long-term disability accrual in RRMS: Results from the BMSD network.
Iaffaldano P, Lucisano G, Butzkueven H, Hillert J, Hyde R, Koch-Henriksen N, Magyari M, Pellegrini F, Spelman T, Sørensen PS, Vukusic S, Trojano M
Mult Scler 2021 Sep;27(10):1543-1555

Factors affecting the risk of relapsing-onset and progressive-onset multiple sclerosis.
Hedström AK, Hillert J, Olsson T, Alfredsson L
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2021 Oct;92(10):1096-1102

Increased rate of hospitalisation for COVID-19 among rituximab-treated multiple sclerosis patients: A study of the Swedish multiple sclerosis registry.
Spelman T, Forsberg L, McKay K, Glaser A, Hillert J
Mult Scler 2021 Jul;():13524585211026272

Long-term Socioeconomic Outcomes Associated With Pediatric-Onset Multiple Sclerosis.
McKay KA, Friberg E, Razaz N, Alexanderson K, Hillert J
JAMA Neurol 2021 Apr;78(4):478-482

Treatment Escalation vs Immediate Initiation of Highly Effective Treatment for Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Data From 2 Different National Strategies.
Spelman T, Magyari M, Piehl F, Svenningsson A, Rasmussen PV, Kant M, Sellebjerg F, Joensen H, Hillert J, Lycke J
JAMA Neurol 2021 Aug;():

Treatment Switching and Discontinuation Over 20 Years in the Big Multiple Sclerosis Data Network.
Hillert J, Magyari M, Soelberg Sørensen P, Butzkueven H, Van Der Welt A, Vukusic S, Trojano M, Iaffaldano P, Pellegrini F, Hyde R, Stawiarz L, Manouchehrinia A, Spelman T
Front Neurol 2021 ;12():647811

Determinants of quality of life in pediatric- and adult-onset multiple sclerosis.
McKay KA, Ernstsson O, Manouchehrinia A, Olsson T, Hillert J
Neurology 2020 03;94(9):e932-e941

Importance of early treatment decisions on future income of multiple sclerosis patients.
Kavaliunas A, Manouchehrinia A, Gyllensten H, Alexanderson K, Hillert J
Mult Scler J Exp Transl Clin ;6(4):2055217320959116

Long-Term Consequences of High Titer Neutralizing Antibodies to Interferon-β in Multiple Sclerosis.
Dunn N, Fogdell-Hahn A, Hillert J, Spelman T
Front Immunol 2020 ;11():583560

Socioeconomic status and multiple sclerosis outcome.
Hillert J
Nat Rev Neurol 2020 04;16(4):191-192

Timing of high-efficacy therapy for multiple sclerosis: a retrospective observational cohort study.
He A, Merkel B, Brown JWL, Zhovits Ryerson L, Kister I, Malpas CB, Sharmin S, Horakova D, Kubala Havrdova E, Spelman T, Izquierdo G, Eichau S, Trojano M, Lugaresi A, Hupperts R, Sola P, Ferraro D, Lycke J, Grand'Maison F, Prat A, Girard M, Duquette P, Larochelle C, Svenningsson A, Petersen T, Grammond P, Granella F, Van Pesch V, Bergamaschi R, McGuigan C, Coles A, Hillert J, Piehl F, Butzkueven H, Kalincik T,
Lancet Neurol 2020 04;19(4):307-316

Changes in the Risk of Reaching Multiple Sclerosis Disability Milestones In Recent Decades: A Nationwide Population-Based Cohort Study in Sweden.
Beiki O, Frumento P, Bottai M, Manouchehrinia A, Hillert J
JAMA Neurol 2019 06;76(6):665-671