Jan Hillerts forskargrupp - vår forskning

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som påverkar mer än två miljoner människor över hela världen. MS är den näst vanligaste orsaken till neurologiska funktionshinder hos unga vuxna. Sjukdomsprogressionen varierar mellan patienter men orsakar ofta olika grader av funktionshinder.

Research group standing in front of the water
Jan Hillerts forskargrupp

Neuroepidemiologi med fokus på Multipel Skleros

I forskningsgruppen för MS-epidemiologi använder vi data från det svenska MS-registret i sig självt eller kopplat till data från offentliga databaser som Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan för att utföra epidemiologiska studier relaterade till MS. Tillgång till dessa stora datasamlingar gör det möjligt att genomföra forskningsprojekt om MS-resultat i syfte att beskriva hur MS-patienter mår över tid när det gäller sjukdomsutveckling, behandlingsmetoder och socioekonomiska resultat. Våra studier kommer förhoppningsvis att bidra till ökad kunskap om faktorer som påverkar MS-sjukdomen och den socioekonomiska bördan av MS, med den yttersta ambitionen att skapa en grund för en förbättrad och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård för MS-patienter.

Vår forskningsgrupp består av molekylärbiologer, epidemiologer och neurologer. 

Forskningsprojekt

 • Grundläggande epidemiologi
  Incidens och prevalens av MS i Sverige, MS geografiska fördelning och förändringar över tid i incidens och prevalens av MS
   
 • Behandlingsstudier (farmakoepidemiologi)
  Mönster för påbörjande, byte, upptrappning och avbrytande av behandling, behandlingstyper, biverkningar och behandlingseffektivitet.
   
 • Hälsoekonomiska och samhälleliga konsekvenser av MS
  Kostnader för MS, sjukfrånvaro, invaliditetspension, inkomster.
   
 • Kliniskt förlopp av MS
  Progression av funktionshinder och funktionsnedsättning vid olika typer av MS, undersökningar av orsaker till och förlopp av barns MS samt faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen.

 

Kontakt

Jan Hillert

Professor/överläkare och forskargruppledare
Hillert
K8 Klinisk neurovetenskap
JH
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-05-26