Eric Thelins forskargrupp

Traumatiska hjärnskador och neuro-monitorering.

Vår forskning kretsar främst kring translationell och klinisk forskning inom traumatiska hjärnskador (Traumatic Brain Injury ”TBI”). Den kliniska forskningen involverar dels epidemiologiska studier men även prospektiva studier vid Karolinska Universitetssjukhuset. Områden av särskilda intressen är neuroinflammation, biomarkörer för skada, imaging och neuromonitorering vid akuta hjärnskador.