Emotion Lab - Andreas Olssons forskargrupp

Det övergripande målet med Emotion Labs forskning är att beskriva de beteendemässiga, neurala och beräkningsmässiga principer som ligger till grund för social och affektiv inlärning och beslutsfattande.

Tecknade personer

Nyheter