Agneta Herlitz forskargrupp

This page in English

Individuella skillnader i kognition

Två övergripande forskningsteman kan identifieras i forskargruppen: Förekomsten och förklaringen till kognitiva könsskillnader, och relationen mellan barndomens kognitiva förmåga och senare risk att insjukna i demens. Forskningen om könsskillnader fokuserar särskilt på episodiskt minne och ansiktsigenkänning i syfte att förstå både de underliggande biologiska faktorerna för dessa skillnader, men också i vilken utsträckning mönstret och omfattningen påverkas av sociokulturella faktorer. I den andra forskningslinjen undersöker vi den kognitiva förmågans (uppmätt i barndomen) eventuella samband med senare risk för demens, men också i vilken utsträckning aktiviteter som utförs under livsspannet (utbildning, yrke) påverkar relationen och hastigheten i det normala åldrandets kognitiva nedgången.

Forskningsprojekt

  • Könsskillnader i episodiskt minne
  • Könsskillnader i ansiktsigenkänning
  • Kognitiv förmåga i barndomen och risk för demens

Utvalda publikationer

The changing face of cognitive gender differences in Europe.
Weber D, Skirbekk V, Freund I, Herlitz A
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2014 Aug;111(32):11673-8

Sex differences and the own-gender bias in face recognition: A meta-analytic review. Herlitz, A., & Lovén, J. Visual Cognition, (2013) 21, 1306-1336.

Sex differences in episodic memory. Herlitz, A., & Rehnman, J. Current Directions in Psychology (2008) 17, 52-56.

Personality and lifestyle in relation to dementia incidence.
Wang H, Karp A, Herlitz A, Crowe M, Kåreholt I, Winblad B, et al
Neurology 2009 Jan;72(3):253-9

Face gender modulates women's brain activity during face encoding.
Lovén J, Svärd J, Ebner N, Herlitz A, Fischer H
Soc Cogn Affect Neurosci 2014 Jul;9(7):1000-5

Gruppmedlemmar

Fasta gruppmedlemmar

Agneta Herlitz,
Professor

Serhiy Dekhtyar,
Postdoc

Martin Asperholm,
Doktorand

Joshua Juvrud,
Anknuten (UU)

Projektanställda gruppmedlemmar

Projekt om episodiskt minne:

Nadja Högman,
Student

Jonas Rafi,
Student

Klinisk neurovetenskapKognitionsforskningPsykologi