Signalering och cellulär heterogenitet vid cancer - Marco Gerling, Leander Blaas, Rune Toftgård

Cancer är en komplex sjukdom.
Vår grupp tar itu med tumörkomplexitet från olika vinklar, med fokus på signalvägar (Rune Toftgård), cellulär heterogenitet (Leander Blaas) och cellulära interaktioner (Marco Gerling) i cancerutveckling och progression.

Mer detaljerad information finns på våra engelska sidor.

2022-02-22