Proteinbiokemi för utveckling av nya medicinska behandlingar - Janne Johansson

Vår forskning syftar till att utveckla nya terapier baserade på detaljerade studier av proteinstrukturer och verkningsmekanismer.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.