Om embryonal-, fosters och hjärnans utveckling - Juha Kere

Vår kunskap om de allra första dagarna i livet är fortfarande dålig. Vi tar upp frågor som: Hur kommer embryot igång? Hur förändras oocyten efter befruktning till att gradvis bli mamma till alla olika celltyper i kroppen? Vilka gener reglerar dessa de tidigaste molekylära mekanismerna och hur? Vad kan vi lära oss om stamceller och cellulär omprogrammering?

I andra änden av fosterutvecklingen studerar vi havandeskapsförgiftning, en allvarlig komplikation av graviditeter som hotar både mamman och barnet. Vi letar efter diagnostiska metoder och terapi för att bättre hantera och förebygga denna allvarliga störning.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Profile image

Juha Kere

Gruppledare
+46852481018
JK
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-02-23