Felveckning av protein och förebyggande av molekylära chaperoner i cancer och neurodegenerativa sjukdomar - Gefei Chen

Övervakning av molekylära chaperoner kan avta, t.ex. under åldrande, varvid proteiner kan felveckas och självbilda sig till amorfa aggregat såväl som fibrillär amyloid, kopplad till allvarliga mänskliga sjukdomar. Vår forskning syftar till att förstå hur molekylära chaperoner stör olika typer av proteinaggregation och lindra relevanta toxiciteter och öka chaperonkapaciteten. Det långsiktiga målet är att hitta nya behandlingar, särskilt mot cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Profile image

Gefei Chen

Gruppledare
GC
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-02-22