Integritetspolicy och användarvillkor - UNIFOOD app

Integritetspolicy och användarvillkor för UNIFOOD-forskningsapp, Karolinska Institutet.

Sekretessinformation

Disclaimer

UNIFOOD applikationen ('appen') är utvecklad för ett svenskt forskningsprojekt med namn ”UNIFOOD projektet”. Projektet drivs av Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige, med teknisk support från Aristotele University of Tessaloniki (AUTH), Greece. Även om största möjliga försiktighet har vidtagits för att garantera korrekthet och fullständighet gällande informationen i appen så åtar vi oss inget ansvar för den information som laddas upp i appen. Du som användare bär ansvar för det innehåll som du laddar upp. Genom att registrera ett konto och genom att använda appen, förser du oss med data så som ditt unika användarnamn, födelsedatum, självrapporterad information om din längd, vikt och dina kostvanor samt bilder (tagna med appen) med kompletterande platsdata från din mobiltelefon. Genom att acceptera villkoren, accepterar du att Karolinska Institutet kan använda din data för forskningsstudier kopplade till UNIFOOD projektet. Med tanke på appen och projektets fokus kan vi, efter eget tycke, välja att radera viss uppladdad data som inte passar med projektets syfte. Vi kan också välja att avregistrera dig samt radera all den data du laddat upp i appen omedelbart, om de är så att du använder appen i annat syfte än det den är utvecklad för. Fortsättningsvis kan vi när som helst korrigera dessa villkor. Ändringar träder i kraft så fort du ger tillåtelse inuti appen. Om du inte accepterar de ändringar som gjorts i villkoren kan vi behöva avregistrera dig från appen och radera all den data du samlat in.

Integritetspolicy

Berättigade användare

För att kunna använda denna app måste du vara associerad till en skola som deltar i UNIFOOD projektet.

Vad för typ av information samlas in?

Genom att använda appen förser du oss med personlig information. Vi får personlig information från din enhet och ditt nätverk, inkluderat platsdata (GPS) och IP-adress. Du kommer även behöva välja ett unikt användarnamn och svara på frågor om dig själv och dina matvanor i samband med att du registrerar dig. All den uppladdade datan är sammankopplad med ditt unika användarnamn. Vi kommer också få tillgång till samt lagra de bilder som du tar med appen. Vi samlar endast in platsdata vid de tillfällen du tar en bild med appens kamerafunktion. Vi samlar även in användardata när du använder appen.  

Hur används den information som samlas in?

Vi samlar in personlig data samt bilder för att utveckla ett analysverktyg som kommer att användas till att identifiera områden där ungdomar befinner sig och där det finns mycket matreklam. Analysen kommer att göra det möjligt för forskare att i detalj kartlägga den matreklam som finns i dessa områden. Vi behöver även din personliga information för att kunna utveckla och testa nya funktioner i appen och för att tillhandahålla teknisk support och felsökningsaktiviteter.

Hur delas informationen?

Din personliga data delas endast mellan projektets samarbetspartners Karolinska Institutet och AUTH. Båda är lokaliserade inom Europeiska Unionen (EU). Din personliga data kommer inte att lagras, användas eller exporteras utanför EU.

Hur ser vi till att din information är säker?

Den personliga data som samlas in i appen behandlas konfidentiellt. Din personliga data kommer inte att lånas eller hyras ut, säljas eller offentliggöras. Vi har implementerat elektroniska och fysiska säkerhetsåtgärder, så som säker och krypterad anslutning och tillgång endast till de som behöver ta del av informationen inom ramen av UNIFOOD projektet. Hos AUTH förvaras personlig data endast under UNIFOOD projektets villkor och när projektet är avslutas kommer datan att förstöras. Karolinska Institutet lagrar datan i 10 år efter avslutat projekt av arkiveringsskäl i enlighet med svensk lagstiftning. Under denna period kan data komma att användas för att stödja andra relevanta forskningsanalyser, vilket också är beskrivet i det etiska tillståndet (dnr 2021-06800-01) utfärdat av den svenska etikprövningsmyndigheten.

Rättigheter för appanvändare

Du har rätt att begära tillgång, förbättring, tillägg, avlägsnande, förflyttning eller uteslutning av din personliga data i den utsträckning som lagen tillåter. En sådan förfrågan kan göras elektroniskt till någon av UNIFOOD projektets partners. Projektets partners kan komma att framföra din förfrågan till andra partners inom projektet, vilka tar beslut gällande din förfrågan. Du kan framföra din förfrågan via kontaktuppgifterna under rubriken kontaktinformation nedan.

Varning för säker användning

Var ansvarsfull när du använder appen. Ta inte bilder med appen när du kör eller cyklar.

Kontaktinformation

Karolinska Institutet koordinerar all datainsamling i UNIFOOD projektet och agerar kontaktperson i alla frågor gällande projektet och appen. Om du har några frågor, klagomål eller förfrågningar gällande användning av din personliga data är du välkommen att kontakta ansvarig forskare från Karolinska Institutet via kontaktuppgifterna nedan:

Ioannis Ioakeimidis, PhD, Senior forskare
Karolinska Institutet
Neo, Blickagången 16
141 52 Huddinge/Stockholm, Sverige

Webbplats: www.ki.se
Tel.: +46 735 056 651
E-post: ioannis.ioakimidis@ki.se

 

 

II
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-03-27