Epigenetisk reglering av leukemi och normal blodutveckling - Andreas Lennartsson

Vi identifierar nyckelmekanismer som orsakar epigenetisk och transkriptionell störning i AML (akut myeloisk leukemi) för att kunna hitta nya sätt att behandla sjukdomen.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

AL
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-02-23