Lars Egevads forskargrupp

Vår forskargrupp arbetar framför allt med urologiska tumörsjukdomar, särskilt prostata- och njurcancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos svenska män. Ett stort problem är att vi idag saknar effektiva verktyg för att identifiera vilka män som behöver behandlas för sin prostatacancer. Man vet att många av de tumörer som diagnostiseras har ett mycket långsamt förlopp och skulle egentligen inte behöva behandlas alls. Det finns ett stort behov av nya tumörmarkörer som kan hjälpa oss att bättre förutsäga sjukdomsförloppet.

Njurcancer är också en av våra vanligare tumörsjukdomar. Tumören är särskilt vanligt i vissa delar av Europa (framför allt i östra Europa). Man känner till vissa orsaksfaktorer som rökning, ärftlighet och övervikt men den bakomliggande orsaken är i många fall okänd. Om njurcancer har hunnit spridas när den diagnostiseras är prognosen allvarlig. Det finns ett behov av ökad kunskap om orsakssamband men också bättre prognostiska markörer som kan hjälpa till att avgöra vilka patienter som kan behöva tilläggsbehandling efter att tumören opererats bort.

Vi letar tumörmarkörer dels på gennivå (sekvensering), dels på proteinnivå (immunhistokemi på tissue microarrayer).

Vår grupp ingår i några stora forskningskonsortier:

Vi har även en ledande roll i flera internationella organisationer som syftar till normering av urologisk patologi:

Gruppmedlemmar

Lars Egevad, MD, PhD, professor, gruppledare
Daniela Swanberg, MD, PhD
Anna Kristiansen, MD, PhD
Claes Lindh, MD, PhD
Anastassija Kotsalaynen, forskningsingenjör

Utvalda publikationer

Macroscopic features of prostate cancer.
Lindh C, Delahunt B, Egevad L
Pathology 2018 Jun;50(4):382-388

Utility of Pathology Imagebase for standardisation of prostate cancer grading.
Egevad L, Delahunt B, Berney DM, Bostwick DG, Cheville J, Comperat E, et al
Histopathology 2018 Jul;73(1):8-18

Genetic profile of ductal adenocarcinoma of the prostate.
Seipel AH, Whitington T, Delahunt B, Samaratunga H, Mayrhofer M, Wiklund P, et al
Hum. Pathol. 2017 11;69():1-7

Pathology Imagebase-a reference image database for standardization of pathology.
Egevad L, Cheville J, Evans AJ, Hörnblad J, Kench JG, Kristiansen G, et al
Histopathology 2017 Nov;71(5):677-685

Tracking the origin of metastatic prostate cancer.
Lindberg J, Kristiansen A, Wiklund P, Grönberg H, Egevad L
Eur. Urol. 2015 May;67(5):819-22

Gleason inflation 1998-2011: a registry study of 97,168 men.
Danneman D, Drevin L, Robinson D, Stattin P, Egevad L
BJU Int. 2015 Feb;115(2):248-55

Standardization of Gleason grading among 337 European pathologists.
Egevad L, Ahmad AS, Algaba F, Berney DM, Boccon-Gibod L, Compérat E, et al
Histopathology 2013 Jan;62(2):247-56

Interactive digital slides with heat maps: a novel method to improve the reproducibility of Gleason grading.
Egevad L, Algaba F, Berney DM, Boccon-Gibod L, Compérat E, Evans AJ, et al
Virchows Arch. 2011 Aug;459(2):175-82

Exome sequencing of prostate cancer supports the hypothesis of independent tumour origins
Lindberg J, Klevebring D, Liu W, Neiman M, Xu J, Wiklund P, et al
Eur. Urol. 2013 Feb;63(2):347-53

Intra- and interobserver reproducibility of interpretation of immunohistochemical stains of prostate cancer.
Jaraj SJ, Camparo P, Boyle H, Germain F, Nilsson B, Petersson F, et al
Virchows Arch. 2009 Oct;455(4):375-81

Heat shock proteins 27, 60 and 70 as prognostic markers of prostate cancer.
Glaessgen A, Jonmarker S, Lindberg A, Nilsson B, Lewensohn R, Ekman P, et al
APMIS 2008 Oct;116(10):888-95

Correlation of protein expression, Gleason score and DNA ploidy in prostate cancer.
Lexander H, Palmberg C, Hellman U, Auer G, Hellström M, Franzén B, et al
Proteomics 2006 Aug;6(15):4370-80

Proteomic analysis of protein expression in prostate cancer.
Lexander H, Palmberg C, Auer G, Hellström M, Franzén B, Jörnvall H, et al
Anal. Quant. Cytol. Histol. 2005 Oct;27(5):263-72

Differential protein expression in anatomical zones of the prostate.
Lexander H, Franzén B, Hirschberg D, Becker S, Hellström M, Bergman T, et al
Proteomics 2005 Jul;5(10):2570-6

Erika Rindsjö
2023-02-23