Lars Egevads forskargrupp

This page in English

Vår forskargrupp arbetar framför allt med urologiska tumörsjukdomar, särskilt prostata- och njurcancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos svenska män. Ett stort problem är att vi idag saknar effektiva verktyg för att identifiera vilka män som behöver behandlas för sin prostatacancer. Man vet att många av de tumörer som diagnostiseras har ett mycket långsamt förlopp och skulle egentligen inte behöva behandlas alls. Det finns ett stort behov av nya tumörmarkörer som kan hjälpa oss att bättre förutsäga sjukdomsförloppet.

Njurcancer är också en av våra vanligare tumörsjukdomar. Tumören är särskilt vanligt i vissa delar av Europa (framför allt i östra Europa). Man känner till vissa orsaksfaktorer som rökning, ärftlighet och övervikt men den bakomliggande orsaken är i många fall okänd. Om njurcancer har hunnit spridas när den diagnostiseras är prognosen allvarlig. Det finns ett behov av ökad kunskap om orsakssamband men också bättre prognostiska markörer som kan hjälpa till att avgöra vilka patienter som kan behöva tilläggsbehandling efter att tumören opererats bort.

Vi letar tumörmarkörer dels på gennivå (sekvensering), dels på proteinnivå (immunhistokemi på tissue microarrayer).

Vår grupp ingår i några stora forskningskonsortier:

Vi har även en ledande roll i flera internationella organisationer som syftar till normering av urologisk patologi:

Gruppmedlemmar

Lars Egevad, MD, PhD, professor, gruppledare
Daniela Danneman, MD, doktorand
Anna Kristiansen, MD, doktorand
Claes Lindh, MD, doktorand
Jóna GuðjónsdóttirBMA

Utvalda publikationer

Differential protein expression in anatomical zones of the prostate.
Lexander H, Franzén B, Hirschberg D, Becker S, Hellström M, Bergman T, et al
Proteomics 2005 Jul;5(10):2570-6

Proteomic analysis of protein expression in prostate cancer.
Lexander H, Palmberg C, Auer G, Hellström M, Franzén B, Jörnvall H, et al
Anal. Quant. Cytol. Histol. 2005 Oct;27(5):263-72

Evaluation of two sample preparation methods for prostate proteome analysis.
Lexander H, Hellman U, Palmberg C, Auer G, Hellström M, Franzén B, et al
Proteomics 2006 Jul;6(13):3918-25

Correlation of protein expression, Gleason score and DNA ploidy in prostate cancer.
Lexander H, Palmberg C, Hellman U, Auer G, Hellström M, Franzén B, et al
Proteomics 2006 Aug;6(15):4370-80

Expression of PDX-1 in prostate cancer, prostatic intraepithelial neoplasia and benign prostatic tissue.
Jonmarker S, Glaessgen A, Culp W, Pisa P, Lewensohn R, Ekman P, et al
APMIS 2008 Jun;116(6):491-8

Heat shock proteins 27, 60 and 70 as prognostic markers of prostate cancer.
Glaessgen A, Jonmarker S, Lindberg A, Nilsson B, Lewensohn R, Ekman P, et al
APMIS 2008 Oct;116(10):888-95

Intra- and interobserver reproducibility of interpretation of immunohistochemical stains of prostate cancer.
Jaraj S, Camparo P, Boyle H, Germain F, Nilsson B, Petersson F, et al
Virchows Arch. 2009 Oct;455(4):375-81

GAD1 is a biomarker for benign and malignant prostatic tissue.
Jaraj S, Augsten M, Häggarth L, Wester K, Pontén F, Ostman A, et al
Scand. J. Urol. Nephrol. 2011 Feb;45(1):39-45

Exome sequencing of prostate cancer supports the hypothesis of independent tumour origins.
Lindberg J, Klevebring D, Liu W, Neiman M, Xu J, Wiklund P, et al
Eur. Urol. 2013 Feb;63(2):347-53

Standardization of Gleason grading among 337 European pathologists.
Egevad L, Ahmad A, Algaba F, Berney D, Boccon-Gibod L, Compérat E, et al
Histopathology 2013 Jan;62(2):247-56

Fullständig lista över publikationer juli 2013