Team Neda Razaz

rollen av moderns och faderns kroniska sjukdom under graviditeten, samt läkemedelsanvändning för mödrar och spädbarn under graviditet, förlossning och postpartumperioden, och därefter under hela moderns och barnets livstid. Vidare undersöker vi neonatala och behandlingsfaktorer som påverkar risken för neuroutveckling och somatiska utfall i barndomen och tidig vuxen ålder.

Team Razaz ingår i forskargruppen: Reproduktions-, perinatal och pediatrisk epidemiologi.

Den långsiktiga konsekvensen av mödra- och neonatal sjuklighet

Våra forskningsintressen inom perinatal/reproduktiv epidemiologi syftar till att förbättra vår förståelse av riskfaktorer i tidiga liv och den kedja av händelser som leder till neuroutvecklings- och somatiska störningar, ofta livslånga störningar. Sådan kunskap är en förutsättning för primärprevention.

Vår nuvarande forskning fokuserar på tre områden: (i) förstå rollen av moderns och faderns kroniska sjukdom under graviditeten, och läkemedelsanvändning på neuroutvecklings- och somatiska utfall hos avkommor; (ii) undersöka neonatal och faktorer och interventioner som påverkar risken för neuroutveckling och kardiovaskulära utfall i barndomen och tidig vuxen ålder; och (iii) undersöka inverkan av allvarlig mödra- och neonatal sjuklighet på långsiktiga hälsoresultat hos kvinnor och deras avkomma.

Pågående projekt

 • Chronic diseases in mothers and risks of neuro-developmental disorders in offspring.
 • Prevalence of chronic illness during pregnancy in Sweden and Canada, 1999-2019.
 • The impact of obstetrics and neonatal interventions on neurodevelopmental and psychiatric outcomes in preterm infants.
 • Neonatal morbidity and treatments and subsequent risk of developing cardiovascular diseases in childhood and early adulthood.
 • Long-term consequences of severe maternal morbidity during pregnancy.

Team Razaz

Neda Razaz

Biträdande lektor/ Team ledare
852482507

Samarbeten

 • University of British Columbia, Vancouver, Canada
  • In collaborating with a team of scientist from the University of British Columbia, I am carrying out my funded research program, investigating the role of maternal chronic illness and medication use during pregnancy and risk of neurodevelopmental and somatic outcomes in offspring.
 • The Vulnerable Newborn Measurement collaboration
  • The Vulnerable Newborn Measurement Collaboration is an international collaboration initiated by John Hopkins University (JHU) and the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) with the aim to undertake individually linked analyses of national data systems in order to describe the prevalence and mortality for various vulnerable newborn phenotypes based on birthweight, gestational age and small for gestational age.
 • SCAN-AED: Nordic register-based study of antiepileptic drugs in pregnancy
  • I am part of an international collaboration aiming to investigate the association between in utero exposure to antiepileptic drugs and maternal mortality and sever maternal morbidity.
 • University of Manitoba, Winnipeg, Canada
  • In collaboration with Dr.Ruth Ann Marrie from the University of Manitoba, Canada we are working on an international project evaluating the risk of peripartum mental illness in women and men with multiple Sclerosis.

Forskningsstöd

 • The Swedish Research Council
 • The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE)
 • Karolinska Institutet
 • Region Stockholm (ALF)
 • The Swedish Heart and Lung Foundation
 • Åke Wibergs stiftelse

Utvalda publikationer

Low Apgar score and asphyxia complications at birth and risk of longer-term cardiovascular disease: a nationwide population-based study of term infants.
Razaz N, Norman M, Alfvén T, Cnattingius S
Lancet Reg Health Eur 2023 Jan;24():100532

Chorioamnionitis and risk of long-term neurodevelopmental disorders in offspring: a population-based cohort study.
Tsamantioti E, Lisonkova S, Muraca G, Örtqvist AK, Razaz N
Am J Obstet Gynecol 2022 Aug;227(2):287.e1-287.e17

Time of delivery among low-risk women at 37-42 weeks of gestation and risks of stillbirth and infant mortality, and long-term neurological morbidity.
Razaz N, Muraca GM, Fink K, Boutin A, John S, Lisonkova S, Stephansson O, Cnattingius S, Joseph KS
Paediatr Perinat Epidemiol 2022 Jul;36(4):577-587

Paternal exposure to antiepileptic drugs and offspring outcomes: a nationwide population-based cohort study in Sweden.
Tomson T, Muraca G, Razaz N
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020 Sep;91(9):907-913

Apgar Score and Risk of Neonatal Death among Preterm Infants.
Cnattingius S, Johansson S, Razaz N
N Engl J Med 2020 Jul;383(1):49-57

Maternal obesity and risk of cardiovascular diseases in offspring: a population-based cohort and sibling-controlled study.
Razaz N, Villamor E, Muraca GM, Bonamy AE, Cnattingius S
Lancet Diabetes Endocrinol 2020 Jul;8(7):572-581

Association between Apgar scores of 7 to 9 and neonatal mortality and morbidity: population based cohort study of term infants in Sweden.
Razaz N, Cnattingius S, Joseph KS
BMJ 2019 May;365():l1656

Five and 10 minute Apgar scores and risks of cerebral palsy and epilepsy: population based cohort study in Sweden.
Persson M, Razaz N, Tedroff K, Joseph KS, Cnattingius S
BMJ 2018 Feb;360():k207

Maternal Body Mass Index in Early Pregnancy and Risk of Epilepsy in Offspring.
Razaz N, Tedroff K, Villamor E, Cnattingius S
JAMA Neurol 2017 Jun;74(6):668-676

Peripartum depression in parents with multiple sclerosis and psychiatric disorders in children.
Razaz N, Tremlett H, Marrie RA, Joseph KS
Mult Scler 2016 Dec;22(14):1830-1840

NR
Innehållsgranskare:
Ann-Sofie Sten
2023-05-12