Team Ewa Ehrenborg

Vår forskning syftar till att öka kunskapen om hur cellers fettomsättning, inflammationssvar och autofagi-processer interagerar vid utveckling av kardiovaskulär sjukdom.

Team Ewa Ehrenborg ingår i forskargrupp: Lipidhantering i hälsa och kardiometabol sjuklighet.

Autofagi och kardiovaskulär sjukdom

Vi fokuserar på åderförkalkningsprocessen som kännetecknas av fettansamling och inflammation i kärlväggen. En viktig kontrollmekanism för cellernas kvalitet och överlevnad i kärlväggen är autofagi som ser till att proteinrester och skadade celldelar bryts ned. Autofagin verkar också ha betydelse för hur fett som lagras i fettdroppar inuti cellerna tas om hand samt hur inflammationssvaret regleras. Dock är betydelsen av autofagi vid utveckling av kardiovaskulär sjukdom hos människa i stort sett okänd.

Den övergripande målsättningen är att identifiera vilka faktorer som är av betydelse för samspelet mellan fettomsättning, inflammation och autofagi vid utveckling av kardiovaskulär sjukdom. Projektet fokuserar dels på att förstå hur en viss typ av vita blodkroppar, makrofagers, fettomsättning påverkar inflammation och autofagi under åderförkalkningsprocessen samt dels på att identifiera faktorer/protein i autofagi-processen som är relevanta för utveckling av åderförkalkning med eller utan symptom från plack i kärlväggen. Syftet är att utveckla nya behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder ifråga om kardiovaskulära sjukdomar.

Medlemmar

Ewa Ehrenborg

Professor/ Teamledare.

Forskningsstöd

  • Vetenskapsrådet
  • Hjärt-Lungfonden
  • Karolinska Institutet

Utvalda publikationer

Plaque Evaluation by Ultrasound and Transcriptomics Reveals BCLAF1 as a Regulator of Smooth Muscle Cell Lipid Transdifferentiation in Atherosclerosis.
Rykaczewska U, Zhao Q, Saliba-Gustafsson P, Lengquist M, Kronqvist M, Bergman O, Huang Z, Lund K, Waden K, Pons Vila Z, Caidahl K, Skogsberg J, Vukojevic V, Lindeman JHN, Roy J, Hansson GK, Treuter E, Leeper NJ, Eriksson P, Ehrenborg E, Razuvaev A, Hedin U, Matic L
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2022 May;42(5):659-676

Subclinical atherosclerosis and its progression are modulated by PLIN2 through a feed-forward loop between LXR and autophagy.
Saliba-Gustafsson P, Pedrelli M, Gertow K, Werngren O, Janas V, Pourteymour S, Baldassarre D, Tremoli E, Veglia F, Rauramaa R, Smit AJ, Giral P, Kurl S, Pirro M, de Faire U, Humphries SE, Hamsten A, , Gonçalves I, Orho-Melander M, Franco-Cereceda A, Borén J, Eriksson P, Magné J, Parini P, Ehrenborg E
J Intern Med 2019 Dec;286(6):660-675

Cardiac expression of the microsomal triglyceride transport protein protects the heart function during ischemia.
Klevstig M, Arif M, Mannila M, Svedlund S, Mardani I, Ståhlman M, Andersson L, Lindbom M, Miljanovic A, Franco-Cereceda A, Eriksson P, Jeppsson A, Gan LM, Levin M, Mardinoglu A, Ehrenborg E, Borén J
J Mol Cell Cardiol 2019 Dec;137():1-8

Upregulated Autophagy in Calcific Aortic Valve Stenosis Confers Protection of Valvular Interstitial Cells.
Carracedo M, Persson O, Saliba-Gustafsson P, Artiach G, Ehrenborg E, Eriksson P, Franco-Cereceda A, Bäck M
Int J Mol Sci 2019 Mar;20(6):

Deficiency in perilipin 5 reduces mitochondrial function and membrane depolarization in mouse hearts.
Andersson L, Drevinge C, Mardani I, Dalen KT, Ståhlman M, Klevstig M, Lundqvist A, Haugen F, Adiels M, Fogelstrand P, Asin-Cayuela J, Hultén LM, Levin M, Ehrenborg E, Lee YK, Kimmel AR, Borén J, Levin MC
Int J Biochem Cell Biol 2017 Oct;91(Pt A):9-13

Perilipin 5 is protective in the ischemic heart.
Drevinge C, Dalen KT, Mannila MN, Täng MS, Ståhlman M, Klevstig M, Lundqvist A, Mardani I, Haugen F, Fogelstrand P, Adiels M, Asin-Cayuela J, Ekestam C, Gådin JR, Lee YK, Nebb H, Svedlund S, Johansson BR, Hultén LM, Romeo S, Redfors B, Omerovic E, Levin M, Gan LM, Eriksson P, Andersson L, Ehrenborg E, Kimmel AR, Borén J, Levin MC
Int J Cardiol 2016 Sep;219():446-54

ATG16L1 Expression in Carotid Atherosclerotic Plaques Is Associated With Plaque Vulnerability.
Magné J, Gustafsson P, Jin H, Maegdefessel L, Hultenby K, Wernerson A, Eriksson P, Franco-Cereceda A, Kovanen PT, Gonçalves I, Ehrenborg E
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2015 May;35(5):1226-35

The minor allele of the missense polymorphism Ser251Pro in perilipin 2 (PLIN2) disrupts an α-helix, affects lipolysis, and is associated with reduced plasma triglyceride concentration in humans.
Magné J, Aminoff A, Perman Sundelin J, Mannila MN, Gustafsson P, Hultenby K, Wernerson A, Bauer G, Listenberger L, Neville MJ, Karpe F, Borén J, Ehrenborg E
FASEB J 2013 Aug;27(8):3090-9

MicroRNA-9 regulates the expression of peroxisome proliferator-activated receptor δ in human monocytes during the inflammatory response.
Thulin P, Wei T, Werngren O, Cheung L, Fisher RM, Grandér D, Corcoran M, Ehrenborg E
Int J Mol Med 2013 May;31(5):1003-10

Allele-specific regulation of MTTP expression influences the risk of ischemic heart disease.
Aminoff A, Ledmyr H, Thulin P, Lundell K, Nunez L, Strandhagen E, Murphy C, Lidberg U, Westerbacka J, Franco-Cereceda A, Liska J, Nielsen LB, Gåfvels M, Mannila MN, Hamsten A, Yki-Järvinen H, Thelle D, Eriksson P, Borén J, Ehrenborg E
J Lipid Res 2010 Jan;51(1):103-11

 

EE
Innehållsgranskare:
2023-08-29