Team Caroline Grönwall

Målet med vår forskning är att genom att studera variation och egenskaper hos autoreaktiva B celler och antikroppar bättre förstå uppkomsten och sjukdomsförloppet i autoimmuna sjukdomar.

Team Team Caroline Grönwall ingår i forskargruppen: Specifika immunreaktioner och deras roll vid reumatisk sjukdom.

B celler och autoantikroppar i reumatisk sjukdom

Det är fortfarande mycket vi inte vet om varför man drabbas av en autoimmun reumatisk sjukdom. Det adaptiva immunförsvaret, inkluderat B celler och antikroppar, har en essentiell roll i identifiering av hot från mikroorganismer. När det adaptiva immunsystemet av okända anledningar däremot börjar angripa den egna kroppen så kan autoimmuna sjukdomar uppkomma. Olika autoimmuna sjukdomar så som reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) är associerade med olika specifika autoreaktiva B celler och antikroppar, men hur deras egenskaper kan bidra till sjukdomsförloppet är inte till fullo kartlagt. Dessutom verkar olika varianter av antikroppar bidra mer eller mindre till sjukdom eller till och med verka skyddande, där olika patienter har olika profiler av autoreaktivitet.

I våra studier använder vi olika tekniker för att få ett fingeravtryck på patienternas immunsystem med fokus på B celler och antikroppar. Detta för att utveckla bättre verktyg för att förutsäga sjukdomsförlopp och för att förbättra behandling med individanpassad terapi. Vi arbetar även med att direkt undersöka vilka egenskaper autoantikroppar från patienter har genom att producera monoklonala antikroppar från individuella B celler. Detta kan bidra till ökad förståelse av autoimmunasjukdomar och i framtiden hoppas vi kunna förutsäga och förhindra sjukdomsutveckling.

Team medlemmar

Bild på Nora Euler, Caroline Grönwall och Wenqi Huang framför en byggnad.
Nora Euler, Caroline Grönwall och Wenqi Huang Foto: Bruno Raposo

Caroline Grönwall

Senior forskningsspecialist/ Team ledare.

Pågående forskning

  • Investigation of anti-modified protein autoantibodies (AMPA) in rheumatoid arthritis: understanding the molecular features, clonal diversity, and function of autoantibodies to the post-translational modifications citrullination, carbamylation, acetylation and malondialdehyde modification
  • Survey of SLE-associated autoantibodies, autoreactive B cells and biomarkers: understanding the association with disease manifestations and patient subsets
  • In-depth understanding of myositis-associated autoantibodies and B cells in patient subsets
  • Immunosurveillance of B cells responses: studies of immunoglobulin repertoires and B cell phenotypes in patient
  • Investigation of the impact of targeted treatment on B cell activity and phenotype and development of functional assays
  • B cell activity and dysregulation in development of B cell lymphoma: focus on autoimmune-associated lymphoma

Samarbeten

EU/IMI project RTCure (https://www.rtcure.com)

Forskningsstöd

  • Vetenskapsrådet
  • Kung Gustaf V:s 80-årsfond
  • Reumatikerförbundet
  • Karolinska Institutet

Utvalda Publikationer

The human bone marrow plasma cell compartment in rheumatoid arthritis - Clonal relationships and anti-citrulline autoantibody producing cells.
Hensvold A, Horuluoglu B, Sahlström P, Thyagarajan R, Diaz Boada JS, Hansson M, Mathsson-Alm L, Gerstner C, Sippl N, Israelsson L, Wedin R, Steen J, Klareskog L, Réthi B, Catrina AI, Diaz-Gallo LM, Malmström V, Grönwall C
J Autoimmun 2023 Apr;136():103022

Divergent and dominant anti-inflammatory effects of patient-derived anticitrullinated protein antibodies (ACPA) in arthritis development.
Raposo B, Afonso M, Israelsson L, Wähämaa H, Stålesen R, Wermeling F, Hensvold AH, Grönwall C, Rethi B, Klareskog L, Malmström V
Ann Rheum Dis 2023 May;82(5):724-726

Autoantibodies targeting malondialdehyde-modifications in rheumatoid arthritis regulate osteoclasts via inducing glycolysis and lipid biosynthesis.
Sakuraba K, Krishnamurthy A, Sun J, Zheng X, Xu C, Peng B, Engström M, Jakobsson PJ, Wermeling F, Catrina S, Grönwall C, Catrina AI, Réthi B
J Autoimmun 2022 Dec;133():102903

A Comprehensive Evaluation of the Relationship Between Different IgG and IgA Anti-Modified Protein Autoantibodies in Rheumatoid Arthritis.
Grönwall C, Liljefors L, Bang H, Hensvold AH, Hansson M, Mathsson-Alm L, Israelsson L, Joshua V, Svärd A, Stålesen R, Titcombe PJ, Steen J, Piccoli L, Sherina N, Clavel C, Svenungsson E, Gunnarsson I, Saevarsdottir S, Kastbom A, Serre G, Alfredsson L, Malmström V, Rönnelid J, Catrina AI, Lundberg K, Klareskog L
Front Immunol 2021 ;12():627986

Different Hierarchies of Anti-Modified Protein Autoantibody Reactivities in Rheumatoid Arthritis.
Sahlström P, Hansson M, Steen J, Amara K, Titcombe PJ, Forsström B, Stålesen R, Israelsson L, Piccoli L, Lundberg K, Klareskog L, Mueller DL, Catrina AI, Skriner K, Malmström V, Grönwall C
Arthritis Rheumatol 2020 Oct;72(10):1643-1657

Rheumatoid arthritis patients display B-cell dysregulation already in the naïve repertoire consistent with defects in B-cell tolerance.
Wang Y, Lloyd KA, Melas I, Zhou D, Thyagarajan R, Lindqvist J, Hansson M, Svärd A, Mathsson-Alm L, Kastbom A, Lundberg K, Klareskog L, Catrina AI, Rapecki S, Malmström V, Grönwall C
Sci Rep 2019 Dec;9(1):19995

Differential ACPA Binding to Nuclear Antigens Reveals a PAD-Independent Pathway and a Distinct Subset of Acetylation Cross-Reactive Autoantibodies in Rheumatoid Arthritis.
Lloyd KA, Wigerblad G, Sahlström P, Garimella MG, Chemin K, Steen J, Titcombe PJ, Marklein B, Zhou D, Stålesen R, Ossipova E, Lundqvist C, Ekwall O, Rönnelid J, Mueller DL, Karlsson MCI, Kaplan MJ, Skriner K, Klareskog L, Wermeling F, Malmström V, Grönwall C
Front Immunol 2018 ;9():3033

Variable domain N-linked glycosylation and negative surface charge are key features of monoclonal ACPA: Implications for B-cell selection.
Lloyd KA, Steen J, Amara K, Titcombe PJ, Israelsson L, Lundström SL, Zhou D, Zubarev RA, Reed E, Piccoli L, Gabay C, Lanzavecchia A, Baeten D, Lundberg K, Mueller DL, Klareskog L, Malmström V, Grönwall C
Eur J Immunol 2018 Jun;48(6):1030-1045

Autoimmune reactivity to malondialdehyde adducts in systemic lupus erythematosus is associated with disease activity and nephritis.
Hardt U, Larsson A, Gunnarsson I, Clancy RM, Petri M, Buyon JP, Silverman GJ, Svenungsson E, Grönwall C
Arthritis Res Ther 2018 Feb;20(1):36

The parallel worlds of ACPA-positive and RF-positive B cells.
Malmström V, Grönwall C
Nat Rev Rheumatol 2018 Nov;14(11):626-628

 

CG
Innehållsgranskare:
2023-06-20