Forskargrupp Susanne Gabrielsson

Min grupp studerar extracellulära vesiklars roll i immunförsvaret, och hur de kan modifieras för att användas som behandling mot cancer och lungsjukdomar. Dessutom analyserar vi dem för att utveckla nya känsliga tester för cancer och lungsjukdomar. Mer information finns på vår engelskspråkiga hemsida:

https://ki.se/en/meds/research-group-susanne-gabrielsson

Susanne Gabrielsson

Professor/ Forskargruppsledare
K2 Medicin, Solna
SG
Innehållsgranskare:
Annika Jouper
2023-08-25