Susanne Gabrielsson

Susanne Gabrielsson

Professor | Docent
Telefon: +46852482803
Mobiltelefon: +46707694127
Besöksadress: BioClinicum, J7:30, Akademiska stråket 1, 17164 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Imm o alle Gabrielsson S, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i immunologi vid institutionen för medicin, Solna

  Susanne Gabrielsson är född 1970 och uppvuxen i Örebro. Hon studerade molekylärbiologi vid Linköpings universitet, med examen 1994, och disputerade vid Stockholms universitet 1999. 1999-2001 gjorde hon postdok vid Institut Curie, Paris, och sedan 2001 har hon forskat vid KI – i stor utsträckning med finansiering från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden.

  2008 blev hon docent. 2009–2011 var hon ordförande för KI:s Junior Faculty och satt i KI:s styrelse för forskning och är sedan 2013 dess representant i KI:s råd för miljö och hållbar utveckling.

  Susanne Gabrielsson har anställts som professor i immunologi vid Karolinska institutet från den 1 september 2018.

Forskningsbeskrivning

 • Vad forskar du om?

  – Min forskning handlar om exosomer
 • små blåsor som många celler i kroppen utsöndrar. Vi tror att de har betydelse i flera viktiga processer i kroppen, inte minst i immunsystemet, men de är svårstuderade och vi vet fortfarande ganska lite om dem. Min grupp undersöker dels vad exosomer gör, dels hur vi kan använda dem, till exempel i nya behandlingar mot cancer och lungsjukdomar som sarkoidos och KOL.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell immunologi, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI