Forskargrupp Roland Nilsson

Vår forskningsgrupp arbetar med detaljerade analyser av cellens metabolism med hjälp av moderna mättekniker och matematiska modeller.

Cellulär metabolism

Metabolism är den process där celler omvandlar näringsämnen till energi och till produkter som kroppen behöver. Våra cellers metabolism är ännu till stor del outforskad, då det är tekniskt utmanande att mäta metabola processer direkt i levande celler och kroppsvävnader. För att tackla detta problem använder vi oss av moderna mättekniker som isotopspårning och högupplöst mass-spektrometri, kombinerat med matematiska modeller som hjälper oss att tolka de stora mängder mätdata som genereras. Dessa tekniker ger oss en djupare och mer kvantitativ förståelse för hur kroppens celler bearbetar näringsämnen och utvinner energi, hur metabolism skiljer sig mellan olika celltyper, och hur metabolism förändras vid sjukdom.

Viktiga medicinska tillämpningar är bland annat cancermetabolism, där enzym som aktiveras i cancerceller kan utgöra målmolekyler för cancerbehandling; samt metabolism i fettlever, en vanlig sjukdom där metabola förändringar kan orsaka inflammation och leverskador. Vi arbetar också i samarbetsprojekt med andra forskargruppen, där vi bidrar med expertis på metabolism och mätteknik.

Gruppmedlemmar

Roland Nilsson

Senior forskare/ forskargruppsledare.
Nilsson R
K2 Medicin, Solna

Utvalda publikationer

Validation-based model selection for 13C metabolic flux analysis with uncertain measurement errors.
Sundqvist N, Grankvist N, Watrous J, Mohit J, Nilsson R, Cedersund G
PLoS Comput Biol 2022 Apr;18(4):e1009999

Mapping Metabolic Events in the Cancer Cell Cycle Reveals Arginine Catabolism in the Committed SG2M Phase.
Roci I, Watrous JD, Lagerborg KA, Lafranchi L, Lindqvist A, Jain M, Nilsson R
Cell Rep 2019 Feb;26(7):1691-1700.e5

Profiling the Metabolism of Human Cells by Deep 13C Labeling.
Grankvist N, Watrous JD, Lagerborg KA, Lyutvinskiy Y, Jain M, Nilsson R
Cell Chem Biol 2018 Nov;25(11):1419-1427.e4

Estimation of flux ratios without uptake or release data: Application to serine and methionine metabolism.
Nilsson R, Roci I, Watrous J, Jain M
Metab Eng 2017 Sep;43(Pt B):137-146

Metabolic enzyme expression highlights a key role for MTHFD2 and the mitochondrial folate pathway in cancer.
Nilsson R, Jain M, Madhusudhan N, Sheppard NG, Strittmatter L, Kampf C, Huang J, Asplund A, Mootha VK
Nat Commun 2014 ;5():3128

Metabolite profiling identifies a key role for glycine in rapid cancer cell proliferation.
Jain M, Nilsson R, Sharma S, Madhusudhan N, Kitami T, Souza AL, Kafri R, Kirschner MW, Clish CB, Mootha VK
Science 2012 May;336(6084):1040-4

RN
Innehållsgranskare:
2023-08-31