Forskargrupp Ning Xu Landén

Svårläkta och kroniska sår är ett stort och ökande hälsoproblem med betydande samhällsekonomiska konsekvenser. Tyvärr saknas idag effektiv behandling. Aktuell forskning visar att icke–proteinkodande RNA molekyler kan öppna vägen för nya behandlingsstrategier.

Hudens sårläkning

Kroniska icke-läkande sår är ett vanligt och allvarligt medicinskt problem som saknar effektiva behandlingar. De är fångade i ett konstant inflammatoriskt tillstånd och lyckas inte gå igenom sårläkningens normala stadier. Nyligen har den funktionella betydelsen av icke-proteinkodande RNA (ncRNA) upptäckts, även om de utgör majoriteten av transkriptionsproduktionen av det mänskliga genomet. Jämfört med proteinkodande gener är ncRNAs uttryck och funktion mer vävnads- och celltypspecifika, vilket understryker deras stora potential som exakta terapeutiska och diagnostiska enheter.

Vår forskning syftar till att förstå rollen av ncRNA i hudens immunsystem som svar på skada, samt identifiera ncRNA som kan lösa kronisk sårinflammation och återaktivera läkningsprogrammet. För detta gör vi ansträngningar för att (i) upprätta en genuttryckskarta över mänskliga akuta och kroniska sår med encellsupplösning; (ii) identifiera de biologiska funktionerna och de underliggande molekylära mekanismerna för sårrelaterade ncRNA; (iii) utveckla RNA-baserade sårbehandlingar. Från en ny vinkel kommer vår studie att öka förståelsen om sårbiologi och kronisk sårpatogenes, vilket kommer att öppna nya vägar för sjukdomsstratifiering och lyfta fram nya läkemedelskandidater för kliniska studier.

Gruppmedlemmar

Nig Xu Landen gruppbild.
Från vänster till höger, Zhuang Liu (Bioinformatician), Letian Zhang (Ph.D. student), Guanglin Niu (Postdoc fellow), Maria Toma (Ph.D. student), Minna Piipponen (Postdoc fellow), Xiaowei Bian (Ph.D. student), Jennifer Geara (PhD student), Monica Maselli (master student), Ning Xu Landén (PI). Foto: Kunal Das Mahapatra

Ning Xu Landén

Forskargruppsledare, senior forskare
08-517 721 58

Xiaowei Bian, doktorand.
Jennifer Geara, doktorand.
Zhuang Liu postdoc.
Guanglin Niu postdoc.
Minna Piipponen postdoc.
Maria Toma, doktorand.
Letian Zhang, doktorand.
Monica Maselli ERASMUS+ master student.

Forskningsstöd

  • Vetenskapsrådet, Cancerfonden.
  • Ragnar Söderbergs stiftelse.
  • Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen (Hudfonden).
  • LEO foundation.
  • Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine.
  • Karolinska Institutet.

Utvalda publikationer

Single-Cell Analysis Reveals Major Histocompatibility Complex II‒Expressing Keratinocytes in Pressure Ulcers with Worse Healing Outcomes.
Li D, Cheng S, Pei Y, Sommar P, Kärner J, Herter EK, Toma MA, Zhang L, Pham K, Cheung YT, Liu Z, Chen X, Eidsmo L, Deng Q, Xu Landén N
J Invest Dermatol 2022 Mar;142(3 Pt A):705-716

miR-19a/b and miR-20a Promote Wound Healing by Regulating the Inflammatory Response of Keratinocytes.
Li D, Peng H, Qu L, Sommar P, Wang A, Chu T, Li X, Bi X, Liu Q, Gallais Sérézal I, Rollman O, Lohcharoenkal W, Zheng X, Eliasson Angelstig S, Grünler J, Pivarcsi A, Sonkoly E, Catrina SB, Xiao C, Ståhle M, Mi QS, Zhou L, Xu Landén N
J Invest Dermatol 2021 03;141(3):659-671

MicroRNA-34 Family Enhances Wound Inflammation by Targeting LGR4.
Wu J, Li X, Li D, Ren X, Li Y, Herter EK, Qian M, Toma MA, Wintler AM, Sérézal IG, Rollman O, Ståhle M, Wikstrom JD, Ye X, Landén NX
J Invest Dermatol 2020 02;140(2):465-476.e11

MicroRNA-132 enhances transition from inflammation to proliferation during wound healing.
Li D, Wang A, Liu X, Meisgen F, Grünler J, Botusan IR, Narayanan S, Erikci E, Li X, Blomqvist L, Du L, Pivarcsi A, Sonkoly E, Chowdhury K, Catrina SB, Ståhle M, Landén NX
J Clin Invest 2015 Aug;125(8):3008-26

MicroRNA-31 Promotes Skin Wound Healing by Enhancing Keratinocyte Proliferation and Migration.
Li D, Li XI, Wang A, Meisgen F, Pivarcsi A, Sonkoly E, Ståhle M, Landén NX
J Invest Dermatol 2015 Jun;135(6):1676-1685

MicroRNA-132 with Therapeutic Potential in Chronic Wounds.
Li X, Li D, Wang A, Chu T, Lohcharoenkal W, Zheng X, Grünler J, Narayanan S, Eliasson S, Herter EK, Wang Y, Ma Y, Ehrström M, Eidsmo L, Kasper M, Pivarcsi A, Sonkoly E, Catrina SB, Ståhle M, Xu Landén N
J Invest Dermatol 2017 12;137(12):2630-2638

Human skin long noncoding RNA WAKMAR1 regulates wound healing by enhancing keratinocyte migration.
Li D, Kular L, Vij M, Herter EK, Li X, Wang A, Chu T, Toma MA, Zhang L, Liapi E, Mota A, Blomqvist L, Gallais Sérézal I, Rollman O, Wikstrom JD, Bienko M, Berglund D, Ståhle M, Sommar P, Jagodic M, Landén NX
Proc Natl Acad Sci U S A 2019 05;116(19):9443-9452

WAKMAR2, a Long Noncoding RNA Downregulated in Human Chronic Wounds, Modulates Keratinocyte Motility and Production of Inflammatory Chemokines.
Herter EK, Li D, Toma MA, Vij M, Li X, Visscher D, Wang A, Chu T, Sommar P, Blomqvist L, Berglund D, Ståhle M, Wikstrom JD, Xu Landén N
J Invest Dermatol 2019 06;139(6):1373-1384

Psoriasis Skin Inflammation-Induced microRNA-26b Targets NCEH1 in Underlying Subcutaneous Adipose Tissue.
Cheung L, Fisher RM, Kuzmina N, Li D, Li X, Werngren O, Blomqvist L, Ståhle M, Landén NX
J Invest Dermatol 2016 Mar;136(3):640-648

Transition from inflammation to proliferation: a critical step during wound healing.
Landén NX, Li D, Ståhle M
Cell Mol Life Sci 2016 10;73(20):3861-85

NX
Innehållsgranskare:
2023-07-04