Forskargrupp Fredrik Wermeling

Det övergripande målet med vår forskning är att använda en translationell metod för att identifiera nya mål för läkemedel och biomarkörer med relevans för autoimmun sjukdom och cancer.

CRISPR-baserad identifiering av läkmedelsmål vid cancer och autoimmunitet

Huvuddelen av projekten i gruppen involverar olika CRISPR-baserade metoder för att förstå komplexa biologiska processer och för att identifiera läkemedelsmål. Se den engelska texten för mer information.

Gruppmedlemmar

Fredrik Wermeling

Senior forskare/ forskargruppsledare

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • Cancerfonden (projektanslag samt Senior Investigator Award 2022)
 • Karolinska Institutet (Faculty Funded Career Positions)
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) (Ingvar Carlsson Award 2013)
 • Wenner-Gren Stiftelserna (Wenner-Gren fellow)
 • Magnus Bergvalls stiftelse
 • Jeanssons stiftelse
 • Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond
 • Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning
 • Kung Gustaf V:s 80-årsfond
 • Reumatikerförbundet
 • Stiftelsen Clas Groshinskys Minnesfond
 • Stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne samt Gösta och Karin Wahmans minnesstiftelse
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Börje Dahlins stiftelse

Utvalda publikationer

Modulating T-cell activation with antisense oligonucleotides targeting lymphocyte cytosolic protein 2.
Iyer VS, Boddul SV, Johnsson AK, Raposo B, Sharma RK, Shen Y, Kasza Z, Lim KW, Chemin K, Nilsson G, Malmström V, Phan AT, Wermeling F
J Autoimmun 2022 Jul;131():102857

IL-4 controls activated neutrophil FcγR2b expression and migration into inflamed joints.
Panda SK, Wigerblad G, Jiang L, Jiménez-Andrade Y, Iyer VS, Shen Y, Boddul SV, Guerreiro-Cacais AO, Raposo B, Kasza Z, Wermeling F
Proc Natl Acad Sci U S A 2020 02;117(6):3103-3113

CRISPR/Cas9-Induced DNA Damage Enriches for Mutations in a p53-Linked Interactome: Implications for CRISPR-Based Therapies.
Jiang L, Ingelshed K, Shen Y, Boddul SV, Iyer VS, Kasza Z, Sedimbi S, Lane DP, Wermeling F
Cancer Res 2022 01;82(1):36-45

A rapid CRISPR competitive assay for in vitro and in vivo discovery of potential drug targets affecting the hematopoietic system.
Shen Y, Jiang L, Iyer VS, Raposo B, Dubnovitsky A, Boddul SV, Kasza Z, Wermeling F
Comput Struct Biotechnol J 2021 ;19():5360-5370

In vitro and ex vivo functional characterization of human HLA-DRB1∗04 restricted T cell receptors.
Boddul SV, Sharma RK, Dubnovitsky A, Raposo B, Gerstner C, Shen Y, Iyer VS, Kasza Z, Kwok WW, Winkler AR, Klareskog L, Malmström V, Bettini M, Wermeling F
J Transl Autoimmun 2021 ;4():100087

Designing custom CRISPR libraries for hypothesis-driven drug target discovery.
Iyer VS, Jiang L, Shen Y, Boddul SV, Panda SK, Kasza Z, Schmierer B, Wermeling F
Comput Struct Biotechnol J 2020 ;18():2237-2246

Green listed-a CRISPR screen tool.
Panda SK, Boddul SV, Jiménez-Andrade GY, Jiang L, Kasza Z, Fernandez-Ricaud L, Wermeling F
Bioinformatics 2017 04;33(7):1099-1100

Acute inflammation primes myeloid effector cells for anti-inflammatory STAT6 signaling.
Wermeling F, Anthony RM, Brombacher F, Ravetch JV
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013 Aug;110(33):13487-91

Intravenous gammaglobulin suppresses inflammation through a novel T(H)2 pathway.
Anthony RM, Kobayashi T, Wermeling F, Ravetch JV
Nature 2011 Jun;475(7354):110-3

Invariant NKT cells limit activation of autoreactive CD1d-positive B cells.
Wermeling F, Lind SM, Jordö ED, Cardell SL, Karlsson MC
J. Exp. Med. 2010 May;207(5):943-52

FW
Innehållsgranskare:
2023-04-04