Forskargrupp Anna Smed Sörensen

Vår forskning fokuserar på immunologiska svar i blod och luftvägar vid luftvägsinfektion och inflammation för att förstå sjukdomsutveckling. Vi undersöker prover från patienter med SARS-CoV-2-, influensa- eller hantavirusinfektion, och från patienter med sarkoidos. Genom att undersöka immunsvar under hela sjukdomsförloppet vill vi hitta tidiga biomarkörer för att förstå utveckling av svår sjukdom. Vi studerar även hur immunceller interagerar och påverkas av virusinfektion in vitro.

Respiratoriska och systemiska immunsvar vid virusinfektion och inflammation i luftvägarna

Vid varje andetag exponeras våra lungor för främmande material som vårt immunsystem måste antingen tolerera eller bekämpa. Därför är det inte förvånande att akuta respiratoriska infektioner orsakade av inandade virus så som influensa- eller hantavirus är en av de vanligaste orsakerna till vårdkontakt, och att dessa infektioner är en betydande orsak till sjuklighet och dödlighet även i Sverige. Sedan tidigt år 2020 har även SARS-CoV-2 pandemin till hög grad påverkat det dagliga livet över hela världen. Vidare finns det även inflammatoriska lungsjukdomar, till exempel sarkoidos, som leder till högre dödlighet än hos den generella populationen.

Potenta immunsvar är nödvändiga för att kunna bekämpa en infektion, men kan också leda till att sjukdomen förvärras. En mer detaljerad förståelse för initieringen och regleringen av immunitet i dessa olika sjukdomar är central för vår möjlighet att kunna förebygga och behandla dem. Vår forskning syftar till att förstå funktionen hos respiratoriska immunceller i luftvägar och lungor i olika lungsjukdomar.

Infektion och inflammation är ofta begränsade till ett specifikt område i kroppen och immuncellerna är olika beroende på var de befinner sig. Därför är en viktig och originell aspekt av vårt arbete att vi studerar immunceller i det respiratoriska systemet, platsen för infektion och inflammation. Vi har nära samarbete med läkare för att samla in vävnad och vätska från lungor, och även blod, för att applicera en stor variation av sofistikerade immunologiska och cellbiologiska metoder för att på detaljnivå förstå immuncellernas funktion. Om vi kan korrelera fenotypen och funktionen hos immuncellerna till kliniska parametrar kan våra projekt bidra till identifieringen av nya biomarkörer och bereda mark för nya behandlingar för olika tillstånd i lungorna.

Pågående projekt

 • Studier av immunsvar i blod och luftvägar vid respiratorisk virusinfektion för att förstå vad som dikterar sjukdomssvårighet (patientprovtagning och experimentellt arbete).
 • In vitro infektionsstudier för att studera hur immunceller interagerar och påverkas av virusinfektion (BSL2 och BSL3-arbete).
 • Immunologiska mekanismer vid sarkoidos.

 

Jeanette Grundström Heiniö titta på celler i mikroskopi.
Jeanette Grundström Heiniö titta på celler i mikroskopi. Foto: Ulf Sirborn.

Forskningsmetoder

Vi processar många olika typer av humana vävnadsprover från patienter och friska kontroller: Blod, tonsiller, nasofarynx- och endotrakealaspirat, svabbar från näshåla, saliv, bronkoalveolärt lavage, endobronkiellabiopsier, lymfknutor och lungvävnad.

Tekniker: Odling av primära celler, cellisolering och -differentiering, funktionella in vitro metoder, DC-T cells co-kulturer, multiparameter-flödescytometri, cellsortering, viruspropagering och in vitro infektions- och neutralisations-metoder, konfokalmikroskopi, immunhistokemi, STED mikroskopi, ELISA, Olink, Luminex, SomaScan, masspektrometri, kvantitativ RT-PCR, Western blot, ELISpot, tSNE analys, RNAseq.

Samverkan

*Delat handledarskap för doktorander.

 • Johan Grünewald*, Karolinska Institutet: Immunologiska studier av lungsarkoidos.
 • Jonas Klingström*, Karolinska Institutet: Immunbiologi inom hantavirus och SARS-CoV-2.
 • Tim Willinger*, Karolinska Institutet: Mononukleära fagocyter i lunga.
 • Marcus Buggert*, Karolinska Institutet: Adaptiva immunsvar under virusinfektion i människa och i lunga hos friska organdonatorer.
 • Nicole Marquardt, Karolinska Institutet: Studier av immunceller i lunga vid fatal influensa och COVID-19.
 • Karin Loré*, Karolinska Institutet: Studier av immunsvar under virala infektioner.
 • Anna Färnert*, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet: Studier för att förstå det lokala och systemiska immunsvaret hos patienter med akut respiratorisk virusinfektion.
 • Clas Ahlm*, Johan Normark och Mattias Forsell, Norrlands Universitetssjukhus/Umeå Universitet: Immunologiska studier av hantavirusinfektioner och COVID-19.
 • Anders Blomberg*, Norrlands Universitetssjukhus/Umeå Universitet: Bronkoskopistudier på friska försökspersoner, sarkoidospatienter och hantavirusinfekterade patienter för att studera fenotyp och funktion hos immunceller.
 • David Markovitz, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA: Immunologiska studier av en genetiskt modifierad antiviral lektin i viral antigenpresentation av DC för T celler.
 • Holden Maecker, Stanford University, Stanford, CA, USA: Longitudinell analys av plasma och respiratoriska prov från influensavirus- och SARS-CoV-2-infekterade patienter och friska kontroller genom att använda Olink och multiplexa virala antigen-antikropp metoder.

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet.
 • Hjärt-Lungfonden.
 • Bill och Melinda Gates Foundation.
 • Karolinska Institutet.
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (WABI).

Gruppmedlemmar

Anna Smed Sörensen

Senior forskare/forskargruppsledare
K2 Medicin, Solna

Utvalda intervjuer och podcasts

Utvalda publikationer

Functional monocytic myeloid-derived suppressor cells increase in blood but not airways and predict COVID-19 severity.
Falck-Jones S, Vangeti S, Yu M, Falck-Jones R, Cagigi A, Badolati I, Österberg B, Lautenbach MJ, Åhlberg E, Lin A, Lepzien R, Szurgot I, Lenart K, Hellgren F, Maecker H, Sälde J, Albert J, Johansson N, Bell M, Loré K, Färnert A, Smed-Sörensen A
J Clin Invest 2021 03;131(6):

Monocytes in sarcoidosis are potent tumour necrosis factor producers and predict disease outcome.
Lepzien R, Liu S, Czarnewski P, Nie M, Österberg B, Baharom F, Pourazar J, Rankin G, Eklund A, Bottai M, Kullberg S, Blomberg A, Grunewald J, Smed-Sörensen A
Eur Respir J 2021 07;58(1):

Monocyte subset redistribution from blood to kidneys in patients with Puumala virus caused hemorrhagic fever with renal syndrome.
Vangeti S, Strandin T, Liu S, Tauriainen J, Räisänen-Sokolowski A, Cabrera L, Hassinen A, Mäkelä S, Mustonen J, Vaheri A, Vapalahti O, Klingström J, Smed-Sörensen A
PLoS Pathog 2021 03;17(3):e1009400

Human Blood and Tonsil Plasmacytoid Dendritic Cells Display Similar Gene Expression Profiles but Exhibit Differential Type I IFN Responses to Influenza A Virus Infection.
Vangeti S, Gertow J, Yu M, Liu S, Baharom F, Scholz S, Friberg D, Starkhammar M, Ahlberg A, Smed-Sörensen A
J Immunol 2019 04;202(7):2069-2081

Mapping mononuclear phagocytes in blood, lungs, and lymph nodes of sarcoidosis patients.
Lepzien R, Rankin G, Pourazar J, Muala A, Eklund A, Grunewald J, Blomberg A, Smed-Sörensen A
J Leukoc Biol 2019 04;105(4):797-807

AS
Innehållsansvarig:
2023-03-21