Forskargrupp Anna Smed Sörensen

This page in English

FORSKNINGSFOKUS

Dendritiska celler i luftvägarna vid infektion och inflammation

Vid varje andetag exponeras våra lungor för främmande material som vårt immunförsvar behöver tolerera eller attackera. Dendritiska celler (DC) är immunceller med den unika förmågan att aktivera naiva T-celler och därigenom starta adaptiva immunsvar. DC är därför centrala i tolerans och immunitet. Vi vill förstå hur DC i lunga fungerar hos friska personer och patienter med t.ex. Influensavirusinfektion. Luftvägsinfektioner orsakade av virus som influensa eller Hantavirus är den vanligaste orsaken till läkarbesök i världen och att dessa infektioner är en viktig orsak till sjuklighet och dödlighet också i Sverige. Starka och specifika immunsvar är kritiska för att eliminera infektion, men bidrar ofta även till sjukdomspatogenesen. I vår forskning vill vi förstå hur immunitet initieras och regleras vid sjukdomstillstånd i luftvägarna, för att på sikt bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar.

Besök gärna den engelska versionen av vår hemsida för mer information, klicka på "This page in English" ovan!

Gruppmedlemmar

Anna Smed Sörensen Docent, gruppledare

Forskare

Anna Smed Sörensen

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: Anna.Smed.Sorensen@ki.se

+46 (0)73-712 16 41 or +46 (0)8 517 768 29

Sang Liu

                  
Sang Liu has an M.D degree in Medicine from Huazhong University of Science and Technology in China and received her Ph.D in Immunology 2015 from Karolinska Institutet. She joined our group as a postdoctoral fellow in 2016, and is the recipient of postdoctoral scholarship from Barncancerfonden.
Postdoc

 

Sindhu Vangeti Doktorand

Doktorand

Sindhu Vangeti

Telefon: 076-651 35 84
Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: sindhu.vangeti@ki.se

+46 (0)8 517 766 98

PhD student 

Rico Lepzien Doktorand

Forskarstuderande

Rico Lepzien

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: rico.lepzien@ki.se

+46 (0)8 517 766 98

Meng Yu                                                  PhD student

Forskarstuderande

Meng Yu

Enhet: Forskargrupp A Smed Sörensen
E-post: meng.yu@ki.se

+46 (0)7 629 43 116

Anknutna medlemmar

Elisa Martini, PhD student (huvudhandledare: Liv Eidsmo).

elisa.martini@ki.se

Elizabeth Thompson, PhD student (huvudhandledare: Karin Loré).

elizabeth.thompson@ki.se

Gustaf Lindgren, MD/PhD student (huvudhandledare: Karin Loré).

gustaf.lindgren@ki.se

Kimia Maleki, PhD student (huvudhandledare: Jonas Klingström).

kimia.maleki@ki.se

Elza Evren, PhD student (huvudhandledare: Tim Willinger).

Elza Evren

Alumni

Postdoc

Jens Gertow, PhD. 2013-2015

Faezzah Baharom, PhD. 2012-2016 

Saskia Thomas PhD. ?? -?? 

PhD students

Susanna Bächle, PhD. 2010-2015 (Main supervisor: Markus Moll).

Faezzah Baharom, PhD. 2012-2016 (Main supervisor: Anna-Smed Sörensen).

Doktorander/Undergraduate student

För mer information, klicka på "This page in English" ovan till höger!

Medarbetare/Collaborators

För mer information, klicka på "This page in English" ovan till höger!

Utvalda publikationer

Human Lung Dendritic Cells: Spatial Distribution and Phenotypic Identification in Endobronchial Biopsies Using Immunohistochemistry and Flow Cytometry.

Baharom, F, Rankin, G, Scholz, S, Pourazar, J, Ahlm, C, Blomberg, A, Smed-Sörensen.

J. Vis. Exp. (119), e55222, doi:10.3791/55222 (2017).

Dynamic Changes in Resident and Infiltrating Epidermal Dendritic Cells in Active and Resolved Psoriasis.
Martini E, Wikén M, Cheuk S, Gallais Sérézal I, Baharom F, Ståhle M, et al
J. Invest. Dermatol. 2017 Apr;137(4):865-873 

Martini E, Wiken M, Cheuk S, Gallais Sérézal I, Baharom F, Ståhle M, Smed-Sörensen A, Eidsmo L.

J Invest Dermatol. 2016 Dec 20. pii: S0022-202X(16)32796-8. doi: 10.1016/j.jid.2016.11.033. [Epub ahead of print]

För mer utvalda publikationer, klicka på "This page in English" ovan till höger!