Anna Smed Sörensen

Anna Smed Sörensen

Professor | Docent
Telefon: +46852480030
Besöksadress: BioClinicum, J7:30, Akademiska stråket 1, 17164 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Imm o alle Smed Sörensen A, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är professor och forskargruppsledare vid enheten för immunologi och allergi, institutionen för medicin Solna. Jag har en magisterexamen (MSc) i biologi från Uppsala universitet. Jag har en doktorsexamen (PhD) i experimentell medicin från Karolinska Institutet (Centrum för infektionsmedicin). Efter min disputation flyttade jag till USA för postdoktorala studier på Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA och senare på Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA.

    2010 återvände jag till KI som forskarassistent med stöd från Marie Curie/Vinnmer från Vinnova och ett Unga forskare-anslag från Vetenskapsrådet. Sedan 2014 är jag forskargruppsledare på institutionen för medicin, Solna. Jag har erhållit stöd från Karolinska Institutet bl.a. en tjänst via KI:s karriärstege, följt av en 6-årig forskartjänst finansierad av Hjärt-Lungfonden. Jag blev docent i immunologi 2015 och professor i translationell immunologi 2024.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskargrupp studerar immunceller, speciellt dendritiska celler och monocyter och deras betydelse vid infektion och inflammation i luftvägarna hos människa.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Professor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

  • Docent, Immunologi, Karolinska Institutet, 2015
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2004
  • LICENTIATEXAMEN, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI