Mattias Carlstens forskargrupp - Immunterapi mot cancer

Forskargruppen strävar efter att förstå hur kroppens immunsystem kan användas för att attackera cancer med huvudfokus på att utifrån nyvunnen kunskap utveckla nya immunterapistrategier. Forskningen sker i laboratoriemiljö med tydlig koppling till den kliniska verksamheten inom hematologi samt cell- och genterapi på Karolinska universitetssjukhuset.

Mattias Carlsten Research group
Några av gruppmedlemmarna i Mattias Carlstens forskargrupp. Foto: Privat.

Om vår forskning

Behandling av cancer med hjälp av kroppens immunförsvar växer sig som allt starkare och mer effektivt behandlingsalternativ till de mer traditionella metoderna så som cellgifter och strålning.

Vår forskning fokuserar främst på hur vi kan använda immunceller för behandling av blodcancersjukdomar, men även andra cancerformer. Den så kallade cellterapin mot cancer har bara under de senaste åren gjort enorma framsteg och börjar nu etablera sig även i klinisk praxis. Vi arbetar för att vidareutveckla denna behandlingsform genom att bland annat försöka målstyra cellerna till de organ som är drabbade av cancer, men också skräddarsy så att immuncellerna överlever och mer specifikt attackerar de sjuka cancercellerna utan att drabba friska celler. Detta sker bland annat genom genetisk modifiering av immuncellerna, men även specifik stimulering av immuncellerna via exempelvis molekyler.

Målsättningen är att utveckla ännu mer effektiva men samtidigt mer skonsamma behandlingar för alla patienter. Forskningen sker i laboratoriemiljöer med tydlig koppling till de kliniska miljöerna inom hematologi samt cell- och genterapi som återfinns på Karolinska universitetssjukhuset.

Gruppen består av studenter, doktorander, post-docs och teknisk personal som tillsammans har den biologiska och kliniska kunskap som krävs.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Mattias Carlsten

M.D. Ph.D., Gruppledare, Biträdande lektor

Mattias Carlsten om immunterapi

Forskning kring ny behandling vid svår leukemi

Sociala medier