Magnus Tobiassons forskargrupp - Biologiska och kliniska aspekter av myelodysplastiskt syndrom

Magnus Tobiassons forskargrupp studerar biologiska och kliniska aspekter av myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Om vår forskning

Huvudfokus för gruppen är att studera hur man kan implementera nya genetiska verktyg under transplantationsprocessen. Magnus Tobiasson leder den nordiska studien NMDSG14B som utvecklar markörer för kvarvarande sjukdom efter transplantation. Studien genererar flera spin-off projekt t.ex. utvecklande av markörer för kvarvarande sjukdom på sorterad stamceller samt utvärdering av betydelsen för att uppnå molekylär remission före transplantation.

Mer information om forskningen i Magnus Tobiassons grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Magnus Tobiasson

Anknuten till Forskning
Tobiasson
H7 Medicin, Huddinge

Magnus Tobiasson är läkare, PhD, klinisk hematolog och translationell forskare inom området myelodysplastiskt syndrom och andra myeloiska maligniteter.

Gruppmedlemmar

Carolin Lindholm gick med i gruppen 2019. Hon studerade medicin på Karolinska Institutet och arbetar nu som ST läkare på ME Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Carolins forskning handlar om Myelodysplastiskt syndrom, framförallt transplantationsprocessen och MRD markörer.

Joel Wiggh är ST läkare inom hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han blev registrerad doktorand i september 2020. Syftet med Joels forskning är att öka kunskapen om hur en patients unika genetiska förändringar kan användas för att styra behandlingen innan stamcellstransplantation. Det övergripande målet är att implementera individualiserad pretransplantationsbehandling för patienter med myelodysplastiskt syndrom och genom detta förbättra deras prognos. 

MT
Innehållsgranskare:
2022-08-16