Forskargrupp - Anna Karlsson

Nukleosider, nukleotider och nukleosidanaloger; deras metabolism, funktion och möjligheter att använda som mål eller redskap för utveckling av nya läkemedel.

Vår forskargrupp studerar hur DNA-byggstenarna bildas och hur man kan modifiera denna syntes så att DNA-kedjan inte kan kopieras. Den grupp av läkemedel, som fungerar som hämmare genom att göra falska DNA-byggstenar, kallas nukleosidanaloger och används för behandling av både virussjukdomar och cancer. En förutsättning för att nukleosidanaloger ska vara aktiva är att de fosforyleras till motsvarande trifosfat av antingen virala eller cellulära enzym och därefter hämmar virusets eller cellens DNA-syntes. Vi studerar bland annat de enzymsystem som behövs för att aktivera dessa läkemedel inne i cellerna. Själva aktiveringen kan liknas vid en trestegsraket, som innebär att olika fosfatgrupper kopplas på. Därefter kan läkemedlet stoppa syntesen av DNA-kedjan.

Ett viktigt område för vår forskning är att utforska nya mål för behandling av HIV samt att förstå vad som orsakar biverkningar av behandling. Biverkningar orsakas ofta genom att mitokondriernas funktion störs genom att nukleosidanalogerna hämmar den mitokondriella DNA-syntesen. I våra studier av hur byggstenarna för mitokondriellt DNA bildas har vi även fått en annan viktig tillämpning av vår forskning. Det är att förstå mekanismen för en del sjukdomar som beror på felaktig funktion av cellens mitokondriella DNA-syntes.

Forskargruppsledare Anna Karlsson

Anna Karlsson

Professor/specialistläkare
Anna Karlsson
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Cell- och molekylärbiologi
  • enzym-assays
  • transgena modeller

Externa bidragsgivare

Vetenskapsrådet och Cancerfonden

Undervisningsuppdrag

Ansvarar för mikrobiologikursen på sjuksköterskeutbildningen (Sophie Curbo) samt föreläsningar i virologi på olika utbildningsprogram.

Utvalda publikationer

Transgene expression of Drosophila melanogaster nucleoside kinase reverses mitochondrial thymidine kinase 2 deficiency.
Krishnan S, Zhou X, Paredes JA, Kuiper RV, Curbo S, Karlsson A
J. Biol. Chem. 2013 Feb;288(7):5072-9

Thymidine kinase 2 deficiency-induced mtDNA depletion in mouse liver leads to defect β-oxidation.
Zhou X, Kannisto K, Curbo S, von Döbeln U, Hultenby K, Isetun S, et al
PLoS ONE 2013 ;8(3):e58843

Gene expression deregulation in postnatal skeletal muscle of TK2 deficient mice reveals a lower pool of proliferating myogenic progenitor cells.
Paredes JA, Zhou X, Höglund S, Karlsson A
PLoS ONE 2013 ;8(1):e53698

Thioredoxin-1 and protein disulfide isomerase catalyze the reduction of similar disulfides in HIV gp120.
Reiser K, François KO, Schols D, Bergman T, Jörnvall H, Balzarini J, et al
Int. J. Biochem. Cell Biol. 2012 Mar;44(3):556-62