Forskargrupp Anders Mutvei

Vår grupp fokuserar på att karakterisera cellulära och metabola processer som tumörceller kapar och omprogrammerar i cancer. Vi är särskilt intresserade av att förstå lysosomernas roll i dessa processer. Vårt långsiktiga mål är att översätta denna kunskap till lysosombaserade farmakologiska lösningar inom cancerbehandling.

Lysosomer är katabola endosomer som degraderar makromolekyler. På grund av denna funktion har lysosomerna historiskt främst betraktats som ”cellulära papperskorgar” som ansvarar för cellers makromolekylära avfall. Men under det senaste decenniet har det blivit alltmer uppenbart att lysosomer reglerar ett flertal kritiska processer utöver degradering, vilka ofta blir felreglerade i tumörer. Det inkluderar den cellulära produktionen av nya biomolekyler - vilket tumörceller behöver omprogrammera för att kunna växa och överleva. I vårt labb undersöker vi hur tumörassocierade förändringar i den lysosomala poolen påverkar tumörmetabolism, aggressivitet och resistens mot terapier.

Vi är särskilt intresserade av att tumörceller ofta uppvisar onormalt förhöjda nivåer av lysosomer, och att karakterisera hur detta pådriver cancerutvecklingen. I vårt arbete använder vi oss av avancerade mikroskopiska tekniker, storskaliga omics-metoder (proteomik, metabolomik, etc.) och klassiska biokemiska metoder.

Forskargruppsledare Anders Mutvei

Anders Mutvei

Senior forskare
Mutvei
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Externa finansiärer

Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Åke Wibergs Stiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse, Stiftelsen Lars Hiertas minne.

Undervisningsuppdrag

Biomedicinska analytikerprogrammet

Utvalda publikationer

Balancing lysosome abundance in health and disease.
Mutvei AP, Nagiec MJ, Blenis J
Nat Cell Biol 2023 Aug;():

An affinity tool for the isolation of endogenous active mTORC1 from various cellular sources.
Ibrahim YH, Pantelios S, Mutvei AP
J Biol Chem 2023 May;299(5):104644

Prolonged deprivation of arginine or leucine induces PI3K/Akt-dependent reactivation of mTORC1.
Buel GR, Dang HQ, Asara JM, Blenis J, Mutvei AP
J Biol Chem 2022 Jun;298(6):102030

Altered propionate metabolism contributes to tumour progression and aggressiveness.
Gomes AP, Ilter D, Low V, Drapela S, Schild T, Mullarky E, Han J, Elia I, Broekaert D, Rosenzweig A, Nagiec M, Nunes JB, Schaffer BE, Mutvei AP, Asara JM, Cantley LC, Fendt SM, Blenis J
Nat Metab 2022 Apr;4(4):435-443

Rap1-GTPases control mTORC1 activity by coordinating lysosome organization with amino acid availability.
Mutvei AP, Nagiec MJ, Hamann JC, Kim SG, Vincent CT, Blenis J
Nat Commun 2020 Mar;11(1):1416

Age-induced accumulation of methylmalonic acid promotes tumour progression.
Gomes AP, Ilter D, Low V, Endress JE, Fernández-García J, Rosenzweig A, Schild T, Broekaert D, Ahmed A, Planque M, Elia I, Han J, Kinzig C, Mullarky E, Mutvei AP, Asara J, de Cabo R, Cantley LC, Dephoure N, Fendt SM, Blenis J
Nature 2020 Sep;585(7824):283-287

Dynamic Incorporation of Histone H3 Variants into Chromatin Is Essential for Acquisition of Aggressive Traits and Metastatic Colonization.
Gomes AP, Ilter D, Low V, Rosenzweig A, Shen ZJ, Schild T, Rivas MA, Er EE, McNally DR, Mutvei AP, Han J, Ou YH, Cavaliere P, Mullarky E, Nagiec M, Shin S, Yoon SO, Dephoure N, Massagué J, Melnick AM, Cantley LC, Tyler JK, Blenis J
Cancer Cell 2019 Oct;36(4):402-417.e13

Regulation of GSK3 cellular location by FRAT modulates mTORC1-dependent cell growth and sensitivity to rapamycin.
He L, Fei DL, Nagiec MJ, Mutvei AP, Lamprakis A, Kim BY, Blenis J
Proc Natl Acad Sci U S A 2019 Sep;116(39):19523-19529

Notch signaling promotes a HIF2α-driven hypoxic response in multiple tumor cell types.
Mutvei AP, Landor SK, Fox R, Braune EB, Tsoi YL, Phoon YP, Sahlgren C, Hartman J, Bergh J, Jin S, Lendahl U
Oncogene 2018 Nov;37(46):6083-6095

AM
Innehållsgranskare:
2023-09-11