Tvillingstudien om synestesi

I den här studien undersöker vi synestesi och dess kopplingar till förändrad bearbetning av sinnesintryck, bättre minne och kreativitet. Vi utforskar också dess kopplingar till neuropsykiatriska tillstånd som autismspektrumtillstånd.

Vad är synestesi?

Länkar du automatiskt bokstäver, siffror, eller veckodagar till specifika färger? Eller bildar årets månader en särskild form när du planerar till exempel en resa? Då kan du tillhöra de ungefär fyra procent av befolkningen som har synestesi. Från en tidig ålder bildar personer med synestesi kopplingar mellan olika koncept, som till exempel mellan siffror och färger. Även om dessa kopplingar kan vara känsligare för förändring tidigt i livet, tenderar de att bli mer stabila med åldern. För ett barn kan till exempel färgupplevelsen av en siffra skifta – men i vuxen ålder kommer den siffran konsekvent och automatiskt leda till upplevelsen av samma specifika färg.

Synestesi och autism

Synestesi är inte en funktionsnedsättning – tvärtom verkar det vara kopplat till fördelar som bättre minne och ökad kreativitet. Å andra sidan verkar synestesi vara vanligare hos personer med vissa neuropsykiatriska tillstånd, som autism. I likhet med många personer med autism har synesteter i genomsnitt en ökad uppmärksamhet för detaljer och ökad känslighet för sinnesintryck.

Vad vi undersöker

Vi är intresserade av delade egenskaper mellan synestesi och autism, och deras potentiellt delvis gemensamma utveckling. I den här studien använder vi hjärnavbildning, blickspårning, kognitiv testning och andra metoder för att undersöka likheter och skillnader mellan de båda tillstånden – primärt i hur sinnesinformation bearbetas och integreras, och i vilken utsträckning de delar underliggande hjärnmekanismer. Vi studerar också minne, kreativitet och andra styrkor i koppling till båda tillstånden.

Vi undersöker dessa frågor hos tvillingpar, där ena tvillingen har antingen synestesi eller en autismdiagnos, och den andra inte har det. Det hjälper oss att avgöra rollen hos miljö- och arvsfaktorer, och hur de är sammankopplade. Tvillingarna rekryteras primärt från andra tvillingstudier, specifikt Roots of Autism and ADHD Twin Study in Sweden och Child and Adolescent Twin Study in Sweden.

Förutom autism har andra tillstånd också indikerats kopplade till synestesi, som tvångssyndrom och olika ångestsyndrom. Därför undersöker vi även om synestesi är kopplat till en bredare samling psykologiska egenskaper, kopplade till dessa och andra tillstånd.

Studien består av två delar. Den första är en webbundersökning för att bedöma synestesi och neuropsykiatriska drag, som tar en till två timmar att genomföra. Den andra delen är ett heldagstillfälle på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). Dagen innehåller en serie kognitiva test, en intervju, och en entimmes magnetkameraundersökning på Stockholm University Brain Imaging Centre. Det är möjligt att enbart delta i den första delen av studien.

Janina Neufeld

Senior forskare
Neufeld
K6 Kvinnors och barns hälsa