Rehabiliteringsmedicin

På enheten för rehabiliteringsmedicin forskar vi inom ett antal grupper. Neuromuskulära gruppen, Smärtrehabiliteringsgruppen, Forskargrupp förvärvad hjärnskada hos vuxna, Hjärnskada och kognition gruppen, Försäkringsmedicinska gruppen samt Stressrehabgruppen

Neuromuskulära gruppen

Den neuromuskulära gruppen har studerat genetiska och patologiska mekanismer samt funktion och livskvalitet vid neuromuskulära sjukdomar inklusive post-poliosyndromet.

Forskare

Professor, överläkare Kristian Borg

Psykolog Gunilla Östlund E-post: gunilla.ostlund@sll.se

Överläkare Lars Werhagen

Med dr, överläkare UllaBritt Gripenstedt, e-post: ulla-britt.gripenstedt@sll.se

Specialistläkare Eva Melin, e-post: eva.k.melin@sll.se

Doktorand, ST-läkare Johanna Wallensten, E-post: johanna.wallensten@sll.se

Med dr, leg sjukgymnast Katarina Skough E-post: katarina.skough-vreede@sll.se

Smärtrehabilitering

Forskningsgruppen i smärthabilitering är multiprofessionell och har bred kompetens bland annat inom rehabiliteringsmedicin och långvarig smärta. Gruppen driver framförallt kliniska patientnära projekt i samarbete med andra forskargrupper inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Karolinska Institutet och andra universitet nationellt och internationellt.

Gruppen driver och medverkar i kliniska forskningsprojekt med fokus på utveckling av diagnostik, förbättrade rehabiliteringsmetoder och rehabiliteringsprocessen för klinikens patienter.

Exempel på pågående forskning:

  • Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av rehabilitering för patienter med långvarig smärta i behov av språktolk, en multicenterstudie i Lund och Stockholm inkluderande ett doktorand- och ett postdocprojekt.
  • Rehabilitering med kultur, ett samarbete med Kulturförvaltningen SLL, Primärvården och Stockholms universitet. Effekterna av kulturaktiviteter studeras med registerforskning, medicinska markörer, djupintervjuer och följeforskning.
  • Projekt inom Nationella registret för smärtrehabilitering om bland annat effekterna av multimodal rehabilitering i specialistvård.

  • Styrketräning vid fibromyalgi – en multicenterstudie i Stockholm, Linköping och Göteborg”, en treårig datainsamling är avslutad och publicering av resultat pågår.

  • Smärta och kognition – ett samarbetsprojekt mellan Smärtrehabiliteringen i Stockholm och Umeå. I projektet kartläggs förekomsten och arten av kognitiva problem och fatigue hos patienter med långvarig smärta.

Forskare

Professor, överläkare Kristian Borg

Adj professor, överläkare Britt-Marie Stålnacke

Professor emeritus, specialistläkare Jan Ekholm

Professor emeritus, specialistläkare Kristina Schüldt-Ekholm

Docent, leg arbetsterapeut Marie-Louise Schult

Docent, överläkare Ola Svensson

Docent, leg sjg, adj lektor Monika Löfgren

Med Dr, leg sjuksköterska Andrea Hållstam

Med Dr, leg psykolog Marika Möller

Med Dr, post doc, leg arbetsterapeut Elisabeth Persson

Med Dr, specialistläkare Eva Melin

Bitr överläkare, doktorand Karin Uhlin

Biomedicinsk analytiker Lisbet Broman

 

Ansvarig för forskningen om Smärtrehabilitering

Monika Löfgren

Lektor, adjungerad

Utvalda publikationer

"Change is possible": Patients' experience of a multimodal chronic pain rehabilitation programme.
Hållstam A, Stålnacke BM, Svensen C, Löfgren M
J Rehabil Med 2015 Mar;47(3):242-8

Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia--a randomized controlled trial.
Larsson A, Palstam A, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-Ljungar I, et al
Arthritis Res. Ther. 2015 Jun;17():161

Statistical process control: A feasibility study of the application of time-series measurement in early neurorehabilitation after acquired brain injury.
Markovic G, Schult ML, Bartfai A, Elg M
J Rehabil Med 2017 Jan;49(2):128-135

Forskargrupp förvärvad hjärnskada hos vuxna

Prognostik och intervention efter förvärvad hjärnskada hos vuxna

Gruppen bedriver kliniska studier kring centrala frågeställningar hos patienter, som ingår i klinikens regionansvar för tidig rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (vanligen stroke eller traumatisk hjärnskada) hos vuxna. Studier bedrivs på alla nivåer - från små lokala, explorativa studier till stora randomiserade, kontrollerade behandlingsstudier i samarbete med andra grupper nationellt och internationellt.

Pågående forskning:

  • Svår medvetandestörning, Alison Godbolt m fl.
  • Traumatisk hjärnskada, Catharina Nygren de Boussard m fl.
  • Hjärnans plasticitet och återhämtning av handfunktion efter stroke, Påvel Lindberg m fl.
  • Rehabilitering med ny teknik vid central pares, Susanne Palmcrantz m fl.
  • Icke-invasiv elektrostimulering, Elena Pavlova m fl.

Vårt övergripande mål är att kunna erbjuda individuellt utformade behandlingsprogram på basen av detaljerad kartläggning av hjärnans funktion med modern hjärnavbildning och av klinisk funktion med nya mätinstrument och med användning av nya behandlingsmetoder inklusive farmaka, icke-invasiv hjärnstimulering och robotik.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Professor emeritus, överläkare Jörgen Borg

Med dr, överläkare Catharina de Boussard, e-post: catharina.nygren-deboussard@sll.se

Doctor of Medicine, överläkare Alison Godbolt

Docent, fysioterapeut Påvel Lindberg

Med dr, sjukgymnast Susanne Palmcrantz

Med dr, postdoc Elena Pavlova

Doktorand, specialistläkare Giedre Matuseviciene

Doktorand, specialistläkare Anna Tölli

Doktorand, leg läk Gaia V Pennati

Doktorand, sjukgymnast Anneli Wall

Doktorand, sjukgymnast Jeanette Plantin

Doktorand, logoped Helena Hybbinette

Ansvarig för forskningen om Förvärvad hjärnskada hos vuxna

Jörgen Borg

Anknuten till Forskning
08-123 552 56

Utvalda publikationer

The effect of time on cognitive impairments after non-traumatic subarachnoid haemorrhage and after traumatic brain injury.
Tölli A, Höybye C, Bellander BM, Johansson F, Borg J
Brain Inj 2018 ;32(12):1465-1476

Transcranial direct current stimulation combined with visuo-motor training as treatment for chronic stroke patients.
Pavlova EL, Lindberg P, Khan A, Ruschkowski S, Nitsche MA, Borg J
Restor. Neurol. Neurosci. 2017 ;35(3):307-317

Normative NeuroFlexor data for detection of spasticity after stroke: a cross-sectional study.
Pennati GV, Plantin J, Borg J, Lindberg PG
J Neuroeng Rehabil 2016 Mar;13():30

Associations between care pathways and outcome 1 year after severe traumatic brain injury.
Godbolt AK, Stenberg M, Lindgren M, Ulfarsson T, Lannsjö M, Stålnacke BM, et al
J Head Trauma Rehabil ;30(3):E41-51

Users perspectives on interactive distance technology enabling home-based motor training for stroke patients.
Ehn M, Hansson P, Sjölinder M, Boman IL, Folke M, Sommerfeld D, et al
Stud Health Technol Inform 2015 ;211():145-52

Clinical application of the Hybrid Assistive Limb (HAL) for gait training-a systematic review.
Wall A, Borg J, Palmcrantz S
Front Syst Neurosci 2015 ;9():48

Hjärnskada och kognition gruppen

Effekten av kognitiv träning i samband med hjärnskada och kognitiva hjälpmedel.

Forskare

Adjungerad professor Aniko Bartfai

Docent, adjungerad lektor, arbetsterapeut Marie-Louise Shult

Docent, adjungerad lektor, leg sjukgymnast Monika Löfgren

Med dr, arbetsterapeut Inga-Lill Boman

Doktorand, leg psykolog Gabriela Markovic

Doktorand, leg psykolog Christian Oldenburg

Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Marika Möller

Försäkringsmedicinska gruppen

Försäkringsmedicinska gruppen studerar det svenska sjukskrivningsmönstret.

Forskare

Kristina Schüldt-Ekholm
Professor emeritus Jan Ekholm

Stressrehabgruppen

Stressrehabgruppen har gjort en sammanfattning med speciell analys av den ökande medellivslängden, ökningen av antalet depressioner, påverkan på livskvaliteten och möjlighet till förebyggande av depression och ohälsa. Här kan du läsa slutrapporten om Hälsa och livskvalitet hos pensionärer

Läs forskarporträttet om Professor Marie Åsberg

Läs intervjun med Marie Åsberg om forskningen om utmattningssyndsrom i Forskning och Framsteg

Forskare

Professor emeritus Åke Nygren
Professor emerita Marie Åsberg

Marie Åsberg

Professor Emeritus/Emerita

Lars Åke Nygren

Professor Emeritus/Emerita

Utvalda publikationer

Possible Biomarkers of Chronic Stress Induced Exhaustion - A Longitudinal Study.
Wallensten J, Åsberg M, Nygren Å, Szulkin R, Wallén H, Mobarrez F, et al
PLoS ONE 2016 ;11(5):e0153924

Mental illness in Sweden (1896-1905) reflected through case records from a local general hospital.
Appelquist M, Brådvik L, Åsberg M
Hist Psychiatry 2018 Jun;29(2):216-231

Symptoms of depression and their relation to myocardial infarction and periodontitis.
Kjellström B, Gustafsson A, Nordendal E, Norhammar A, Nygren Å, Näsman P, et al
Eur J Cardiovasc Nurs 2017 Aug;16(6):468-474

Epigenetic Changes in the CRH Gene are Related to Severity of Suicide Attempt and a General Psychiatric Risk Score in Adolescents.
Jokinen J, Boström AE, Dadfar A, Ciuculete DM, Chatzittofis A, Åsberg M, et al
EBioMedicine 2018 Jan;27():123-133