Experimentell tillväxtforskning

Forskargruppen har som övergripande målsättning att ta fram effektivare och säkrare behandlingsmetoder att erbjudas barn och ungdomar med sjukligt avvikande längdtillväxt.

Profile image

Lars Sävendahl

Forskargruppsledare, Professor/överläkare

Studier av tillväxtbrosk och längdtillväxt hos barn

Forskningsverksamheten sträcker sig allt från studier i celler och vävnader till patientnära forskning där resultat från den experimentella delen överförs till kliniskt användbar terapi.

1. Motverkande av minskad längdtillväxt orsakad av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

- Studier av inflammationsorsakad tillväxthämning och hur denna kan motverkas genom behandling med specifika cytokinantikroppar och tillväxtfaktorer.

2. Förebyggande av kortvuxenhet hos barn som behandlas med kortison eller cellgifter.

- Studier över hur kortison påverkar tillväxtbrosket och hur de negativa effekterna kan förebyggas. Studierna fokuseras på programmerad celldöd.

- Motverkande av tillväxthämning orsakad av cellgifter. Vi har etablerat ny metodologi för att kunna fastställa om nya cellgifter påverkar längdtillväxten (transgena möss med fluoroscerande rapportgen och organkulturer av råttben).

3. Behandlingsmetoder för att förebygga extrem långvuxenhet.

- Studier av olika selektiva östrogen receptor modulerare och hur de påverkar tillväxten och tillväxtplattans slutning.

- Kirurgisk behandling av extrem långvuxenhet med s.k. "benborrning" där tillväxtbrosket avlägsnas/destrueras.

4. Ny behandlingsprincip för att förebygga extrem kortvuxenhet.

- Läkemedel med östrogena och anti-östrogena effekter är ett område under snabb utveckling. Baserat på våra redan publicerade fynd har vi satt upp hypotesen att selektiva antiöstrogener kan motverka programmerad celldöd i tillväxtbrosket och därigenom öka den återstående längdtillväxten. För att testa hypotesen har vi etablerat en ny metod där unikt mänskligt tillväxtbrosk som tillvaratas i samband med "benborrningarna" (se ovan) kan odlas i form av organkulturer och där behandlas med antiöstrogener/tillväxtfaktorer.

Forskningsprojekt

Projekten presenteras mer ingående på vår engelska sida

 • Bone development and cancer
 • Modulation of longitudinal bone growth by SERMs
 • Underlying mechanisms and prevention of growth retardation
 • Imaging techniques of the human growth plate

läs mer om projekten här

Doktorandprojekt

Projekten presenteras mer ingående på vår engelska sida

 • Estrogen actions in growth plate cartilage
 • New treatment of growth failure and osteoporosis caused by glucocorticoids and inflammation
 • Tall stature; associated problems and treatment
 • GH action in the growth plate
 • Short- and long-term safety of childhood growth hormone treatment

läs mer om projekten här

 

Medlemmar i forskargruppen

Profile image

Farasat Zaman

BS (Hons), PhD

Katja Sundström

MD, doktorand

Dionysios Chrysis, MD, PhD
Elham Karimian, MD, PhD
Ondrej Soucek, Post doc

Finansiering

Projekten finansieras av följande anslagsgivare.

 • Vetenskapsrådet
 • Karolinska Institutet
 • EU-anslag
 • ALF-medel
LS
Innehållsgranskare:
Jennifer Frithiof
2023-02-06