Skip to main content

Molekylär smärtforskning

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället.

Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit och osteoartrit utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Missing ALT text.
Camilla Svensson forskargrupp.

Gruppmedlemmar

Tidigare gruppmedlemmar

Simone Codeluppi, forskarassistent

Duygu Bas, post doc

Sally Abdmoaty, post doc

Ada Delaney, post doc

Katarzyna Rogoz, post doc

Camilla Ultenius, post doc

Jungo Kato, post doc

Shibu Krishnan, post doc

Tianle Gao, post doc

Joshua Gregory, post doc

Nilesh Agalave, doktorand

Gustaf Wigerblad, doktorand

Jie Su, doktorand

Teresa Fernandez-Zafra, doktorand

Ebba Gregory, doktorand

Ahmad Shareef, forskarassistent

Max Larsson, forskare

Jaira Villareal Salcido, masterstudent

Merna Bitar, masterstudent

Nicole Nova, masterstudent

Johanna Pettersson, masterstudent

Fatima Rhordo, masterstudent

Sara Sadek, student

Pia Sandberg, student

Hanna Steurer, student

Utvalda publikationer

Characterization of neuroinflammation and periphery-to-CNS inflammatory cross-talk in patients with disc herniation and degenerative disc disease.
Palada V, Ahmed AS, Finn A, Berg S, Svensson CI, Kosek E
Brain Behav. Immun. 2019 Jan;75():60-71

Exploring the transcriptome of resident spinal microglia after collagen antibody-induced arthritis.
Fernandez-Zafra T, Gao T, Jurczak A, Sandor K, Hore Z, Agalave NM, et al
Pain 2019 Jan;160(1):224-236

Spinal injection of newly identified cerebellin-1 and cerebellin-2 peptides induce mechanical hypersensitivity in mice.
Sandor K, Krishnan S, Agalave NM, Krock E, Salcido JV, Fernandez-Zafra T, et al
Neuropeptides 2018 Jun;69():53-59

Autoantibodies Hurt: Transfer of Patient-Derived CASPR2 Antibodies Induces Neuropathic Pain in Mice.
Hunt MA, Nascimento DSM, Bersellini Farinotti A, Svensson CI
Neuron 2018 02;97(4):729-731

Phenotypic changes in dorsal root ganglion and spinal cord in the collagen antibody-induced arthritis mouse model.
Su J, Gao T, Shi T, Xiang Q, Xu X, Wiesenfeld-Hallin Z, et al
J. Comp. Neurol. 2015 Jul;523(10):1505-28

Spinal HMGB1 induces TLR4-mediated long-lasting hypersensitivity and glial activation and regulates pain-like behavior in experimental arthritis.
Agalave NM, Larsson M, Abdelmoaty S, Su J, Baharpoor A, Lundbäck P, et al
Pain 2014 Sep;155(9):1802-13

Collagen antibody-induced arthritis evokes persistent pain with spinal glial involvement and transient prostaglandin dependency.
Bas DB, Su J, Sandor K, Agalave NM, Lundberg J, Codeluppi S, et al
Arthritis Rheum. 2012 Dec;64(12):3886-96

K/BxN serum transfer arthritis as a model of inflammatory joint pain.
Christianson CA, Corr M, Yaksh TL, Svensson CI
Methods Mol. Biol. 2012 ;851():249-60

Kontakt

Camilla Svensson

Professor
C3.FyFa.Molekylär smärtforskning
C3 Fysiologi och farmakologi