Skip to main content

Molekylär smärtforskning

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället.

Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit och osteoartrit utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Gruppmedlemmar

Azar BaharpoorBiomedicinsk analytiker
Alex Bersellini FarinottiDoktorand
Alexandra JurczakDoktorand
Emerson KrockPostdoc
Kim KultimaAnknuten
Carlos Morado UrbinaDoktorand
Yuki NomuraGästforskare
Vinko PaladaPostdoc
Resti RudjitoDoktorand, marie curie, Forskarstuderande
Katalin SandorPostdoc
Camilla SvenssonProfessor
Freija ter HeegdeAnknuten
Kristina Ängeby MöllerDoktorand

Tidigare gruppmedlemmar:

 • Simone Codeluppi, forskarassistent
 • Duygu Bas, post doc
 • Sally Abdmoaty, post doc
 • Ada Delaney, post doc
 • Katarzyna Rogoz, post doc
 • Camilla Ultenius, post doc
 • Jungo Kato, post doc
 • Shibu Krishnan, post doc
 • Tianle Gao, post doc
 • Joshua Gregory, post doc
 • Nilesh Agalave, doktorand
 • Gustaf Wigerblad, doktorand
 • Jie Su, doktorand
 • Teresa Fernandez-Zafra, doktorand
 • Ebba Gregory, doktorand
 • Ahmad Shareef, forskarassistent
 • Max Larsson, forskare
 • Jaira Villareal Salcido, masterstudent
 • Merna Bitar, masterstudent
 • Nicole Nova, masterstudent
 • Johanna Pettersson, masterstudent
 • Fatima Rhordo, masterstudent
 • Sara Sadek, student
 • Pia Sandberg, student
 • Hanna Steurer, student

Projekt

Information om våra forskningsprojekt finns på engelska.

Samarbeten

Vi samarbetar bland annat med forskargrupperna farmakologisk smärtforskning och molekylär och cellulär arbetsfysiologi på Karolinska Institutet.

Utvalda publikationer

30248387

30247264

30113954

29852297

29705514

29656018

29470963

27974851

27820160

26613766

25792342

25631752

25065008

24954167

24749662

24086560

23184810

22933386

22351097

Kontakta forskargruppsledaren

Array