Molekylär smärtforskning

This page in English

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället.

Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit och osteoartrit utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Gruppmedlemmar

Azar BaharpoorBiomedicinsk analytiker
Alex Bersellini FarinottiDoktorand
Joana De Almeida Queiroz MenezesForskarstuderande
Alexandra JurczakDoktorand
Emerson KrockPostdoc
Kim KultimaAnknuten
Joana MenezesDoktorand
Carlos Morado UrbinaDoktorand
Yuki NomuraGästforskare
Vinko PaladaPostdoc
Resti RudjitoDoktorand, marie curie, Forskarstuderande
Katalin SandorPostdoc
Camilla SvenssonProfessor
Kristina Ängeby MöllerDoktorand

Tidigare gruppmedlemmar:

 • Simone Codeluppi, forskarassistent
 • Duygu Bas, post doc
 • Sally Abdmoaty, post doc
 • Ada Delaney, post doc
 • Katarzyna Rogoz, post doc
 • Camilla Ultenius, post doc
 • Jungo Kato, post doc
 • Shibu Krishnan, post doc
 • Tianle Gao, post doc
 • Joshua Gregory, post doc
 • Nilesh Agalave, doktorand
 • Gustaf Wigerblad, doktorand
 • Jie Su, doktorand
 • Teresa Fernandez-Zafra, doktorand
 • Ebba Gregory, doktorand
 • Ahmad Shareef, forskarassistent
 • Max Larsson, forskare
 • Jaira Villareal Salcido, masterstudent
 • Merna Bitar, masterstudent
 • Nicole Nova, masterstudent
 • Johanna Pettersson, masterstudent
 • Fatima Rhordo, masterstudent
 • Sara Sadek, student
 • Pia Sandberg, student
 • Hanna Steurer, student

Projekt

Information om våra forskningsprojekt finns på engelska

Samarbeten

Vi samarbetar bland annat med forskargrupperna farmakologisk smärtforskning och molekylär och cellulär arbetsfysiologi på Karolinska Institutet. 

Utvalda publikationer

Characterization of neuroinflammation and periphery-to-CNS inflammatory cross-talk in patients with disc herniation and degenerative disc disease.
Palada V, Ahmed A, Finn A, Berg S, Svensson C, Kosek E
Brain Behav. Immun. 2019 Jan;75():60-71

Exploring the transcriptome of resident spinal microglia after collagen antibody-induced arthritis.
Fernandez-Zafra T, Gao T, Jurczak A, Sandor K, Hore Z, Agalave N, et al
Pain 2019 Jan;160(1):224-236

Pain pathogenesis in rheumatoid arthritis-what have we learned from animal models?
Krock E, Jurczak A, Svensson C
Pain 2018 Sep;159 Suppl 1():S98-S109

The human CSF pain proteome.
Khoonsari P, Ossipova E, Lengqvist J, Svensson C, Kosek E, Kadetoff D, et al
J Proteomics 2019 Jan;190():67-76

Spinal injection of newly identified cerebellin-1 and cerebellin-2 peptides induce mechanical hypersensitivity in mice.
Sandor K, Krishnan S, Agalave N, Krock E, Salcido J, Fernandez-Zafra T, et al
Neuropeptides 2018 Jun;69():53-59

Systematic analysis of the cerebrospinal fluid proteome of fibromyalgia patients.
Khoonsari P, Musunri S, Herman S, Svensson C, Tanum L, Gordh T, et al
J Proteomics 2019 Jan;190():35-43

Autoantibodies Hurt: Transfer of Patient-Derived CASPR2 Antibodies Induces Neuropathic Pain in Mice.
Hunt M, Nascimento D, Bersellini Farinotti A, Svensson C
Neuron 2018 Feb;97(4):729-731

Mechanisms leading from systemic autoimmunity to joint-specific disease in rheumatoid arthritis.
Catrina A, Svensson C, Malmström V, Schett G, Klareskog L
Nat Rev Rheumatol 2017 Feb;13(2):79-86

Cross-centre replication of suppressed burrowing behaviour as an ethologically relevant pain outcome measure in the rat: a prospective multicentre study.
Wodarski R, Delaney A, Ultenius C, Morland R, Andrews N, Baastrup C, et al
Pain 2016 10;157(10):2350-2365

Autoantibodies to citrullinated proteins induce joint pain independent of inflammation via a chemokine-dependent mechanism.
Wigerblad G, Bas D, Fernades-Cerqueira C, Krishnamurthy A, Nandakumar K, Rogoz K, et al
Ann. Rheum. Dis. 2016 Apr;75(4):730-8

Using gait analysis to assess weight bearing in rats with Freund׳s complete adjuvant-induced monoarthritis to improve predictivity: Interfering with the cyclooxygenase and nerve growth factor pathways.
Ängeby Möller K, Berge O, Finn A, Stenfors C, Svensson C
Eur. J. Pharmacol. 2015 Jun;756():75-84

Phenotypic changes in dorsal root ganglion and spinal cord in the collagen antibody-induced arthritis mouse model.
Su J, Gao T, Shi T, Xiang Q, Xu X, Wiesenfeld-Hallin Z, et al
J. Comp. Neurol. 2015 Jul;523(10):1505-28

Influence of model and matrix on cytokine profile in rat and human.
Finn A, Angeby Möller K, Gustafsson C, Abdelmoaty S, Nordahl G, Ferm M, et al
Rheumatology (Oxford) 2014 Dec;53(12):2297-305

Spinal HMGB1 induces TLR4-mediated long-lasting hypersensitivity and glial activation and regulates pain-like behavior in experimental arthritis.
Agalave N, Larsson M, Abdelmoaty S, Su J, Baharpoor A, Lundbäck P, et al
Pain 2014 Sep;155(9):1802-13

Identification and quantification of neuropeptides in naïve mouse spinal cord using mass spectrometry reveals [des-Ser1]-cerebellin as a novel modulator of nociception.
Su J, Sandor K, Sköld K, Hökfelt T, Svensson C, Kultima K
J. Neurochem. 2014 Jul;130(2):199-214

Spinal actions of lipoxin A4 and 17(R)-resolvin D1 attenuate inflammation-induced mechanical hypersensitivity and spinal TNF release.
Abdelmoaty S, Wigerblad G, Bas D, Codeluppi S, Fernandez-Zafra T, El-Awady E, et al
PLoS ONE 2013 ;8(9):e75543

Pentoxifylline and propentofylline prevent proliferation and activation of the mammalian target of rapamycin and mitogen activated protein kinase in cultured spinal astrocytes.
Norsted Gregory E, Delaney A, Abdelmoaty S, Bas D, Codeluppi S, Wigerblad G, et al
J. Neurosci. Res. 2013 Feb;91(2):300-12

Collagen antibody-induced arthritis evokes persistent pain with spinal glial involvement and transient prostaglandin dependency.
Bas D, Su J, Sandor K, Agalave N, Lundberg J, Codeluppi S, et al
Arthritis Rheum. 2012 Dec;64(12):3886-96

K/BxN serum transfer arthritis as a model of inflammatory joint pain.
Christianson C, Corr M, Yaksh T, Svensson C
Methods Mol. Biol. 2012 ;851():249-60

Kontakta forskargruppsledaren

Array