Molekylär smärtforskning

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället.

Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit och osteoartrit utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Bild på medlemmar i Camilla Svensson labb
Camilla Svensson forskargrupp.

Gruppmedlemmar

Tidigare gruppmedlemmar

 • Zhenggang Wang, gäst-doktorand
 • Francisca Castillo, forskarassistent
 • Emerson Krock, Postdoc
 • Nilesh Agalave, Postdoc                   
 • Resti Rudijito, doktorand                  
 • Kim Kultima, anknuten till forskning
 • Simone Codeluppi, forskarassistent
 • Diana Nascimento, postdoc
 • Duygu Bas, postdoc
 • Sally Abdmoaty, postdoc
 • Ada Delaney, postdoc
 • Katarzyna Rogoz, postdoc
 • Camilla Ultenius, postdoc
 • Jungo Kato, postdoc
 • Shibu Krishnan, postdoc
 • Tianle Gao, postdoc
 • Joshua Gregory, postdoc
 • Payam Emami, postdoc
 • Vinko Palada, postdoc
 • Freija ter Heegde, postdoc
 • Gustaf Wigerblad, doktorand
 • Jie Su, doktorand
 • Teresa Fernandez-Zafra, doktorand
 • Anya Finn, doktorand
 • Ebba Gregory, doktorand
 • Kristina Ängeby-Möller, doktorand
 • Ahmad Shareef, forskarassistent
 • Max Larsson, forskare
 • Jaira Villareal Salcido, masterstudent
 • Merna Bitar, masterstudent
 • Nicole Nova, masterstudent
 • Johanna Pettersson, masterstudent
 • Fatima Rhordo, masterstudent
 • Sara Sadek, student
 • Pia Sandberg, student
 • Hanna Steurer, student
 • Yuki Nomura, assistant professor
 • Azar Baharpoor, biomedicinsk forskare

Utvalda publikationer

Characterization of neuroinflammation and periphery-to-CNS inflammatory cross-talk in patients with disc herniation and degenerative disc disease.
Palada V, Ahmed AS, Finn A, Berg S, Svensson CI, Kosek E
Brain Behav. Immun. 2019 Jan;75():60-71

Exploring the transcriptome of resident spinal microglia after collagen antibody-induced arthritis.
Fernandez-Zafra T, Gao T, Jurczak A, Sandor K, Hore Z, Agalave NM, et al
Pain 2019 Jan;160(1):224-236

Spinal injection of newly identified cerebellin-1 and cerebellin-2 peptides induce mechanical hypersensitivity in mice.
Sandor K, Krishnan S, Agalave NM, Krock E, Salcido JV, Fernandez-Zafra T, et al
Neuropeptides 2018 Jun;69():53-59

Autoantibodies Hurt: Transfer of Patient-Derived CASPR2 Antibodies Induces Neuropathic Pain in Mice.
Hunt MA, Nascimento DSM, Bersellini Farinotti A, Svensson CI
Neuron 2018 02;97(4):729-731

Phenotypic changes in dorsal root ganglion and spinal cord in the collagen antibody-induced arthritis mouse model.
Su J, Gao T, Shi T, Xiang Q, Xu X, Wiesenfeld-Hallin Z, et al
J. Comp. Neurol. 2015 Jul;523(10):1505-28

Spinal HMGB1 induces TLR4-mediated long-lasting hypersensitivity and glial activation and regulates pain-like behavior in experimental arthritis.
Agalave NM, Larsson M, Abdelmoaty S, Su J, Baharpoor A, Lundbäck P, et al
Pain 2014 Sep;155(9):1802-13

Collagen antibody-induced arthritis evokes persistent pain with spinal glial involvement and transient prostaglandin dependency.
Bas DB, Su J, Sandor K, Agalave NM, Lundberg J, Codeluppi S, et al
Arthritis Rheum. 2012 Dec;64(12):3886-96

K/BxN serum transfer arthritis as a model of inflammatory joint pain.
Christianson CA, Corr M, Yaksh TL, Svensson CI
Methods Mol. Biol. 2012 ;851():249-60

Kontakt

CS
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-09-14