Molekylär smärtforskning

This page in English

Kronisk smärta är ett växande hälsoproblem som är förenat med sänkt livskvalitet för individen och omfattande kostnader för samhället. Listan av läkemedel som används för att lindra smärta är emellertid relativt kort. Många av de preparat som används idag ger inte heller tillräcklig smärtlindring, eller är förenade med allvarliga biverkningar.

Vår forskning fokuserar på långvarig värk. Ledsjukdomar som reumatoid artrit och osteoartrit utgör basen för våra studier. Det yttersta målet med vårt arbete är att identifiera nya angreppspunkter för smärtlindring.

Vi har börjat bygga en plattform för prediktiv translationell smärtforskning som sammanlänkar preklinisk och klinisk forskning, och vi använder en rad olika metoder för att öka vår förståelse för de molekylära neurokemiska och immunologiska mekanismer som leder till långvarig ledvärk.

Gruppmedlemmar

Azar BaharpoorBiomedicinsk analytiker
Alex Bersellini FarinottiDoktorand
Simone CodeluppiForskarassistent
Payam EmamiPostdoc
Alexandra JurczakDoktorand
Emerson KrockPostdoc
Kim KultimaAnknuten
Carlos Morado UrbinaFOU-praktikant
Vinko PaladaPostdoc
Resti RudjitoDoktorand, marie curie, Forskarstuderande
Katalin SandorPostdoc
Camilla SvenssonForskare
Kristina Ängeby MöllerDoktorand

Tidigare gruppmedlemmar: 

  • Merna Bitar, masterstudent
  • Ebba Gregory, doktorand
  • Joshua Gregory, post doc
  • Max Larsson, forskare
  • Nicole Nova, masterstudent
  • Johanna Pettersson, masterstudent
  • Fatima Rhordo, masterstudent
  • Sara Sadek, student
  • Pia Sandberg, student
  • Hanna Steurer, student

Projekt

Information om våra forskningsprojekt finns på engelska

Samarbeten

Vi samarbetar bland annat med forskargrupperna farmakologisk smärtforskning och molekylär och cellulär arbetsfysiologi på Karolinska Institutet. 

Senaste publikationer

Influence of rat substrain and growth conditions on the characteristics of primary cultures of adult rat spinal cord astrocytes.
Codeluppi S, Gregory E, Kjell J, Wigerblad G, Olson L, Svensson C
J. Neurosci. Methods 2011 Apr;197(1):118-27

Spinal TLR4 mediates the transition to a persistent mechanical hypersensitivity after the resolution of inflammation in serum-transferred arthritis.
Christianson C, Dumlao D, Stokes J, Dennis E, Svensson C, Corr M, et al
Pain 2011 Dec;152(12):2881-91

Characterization of the acute and persistent pain state present in K/BxN serum transfer arthritis.
Christianson C, Corr M, Firestein G, Mobargha A, Yaksh T, Svensson C
Pain 2010 Nov;151(2):394-403

Mammalian target of rapamycin in spinal cord neurons mediates hypersensitivity induced by peripheral inflammation.
Norsted Gregory E, Codeluppi S, Gregory J, Steinauer J, Svensson C
Neuroscience 2010 Sep;169(3):1392-402

Inflammatory hyperalgesia induces essential bioactive lipid production in the spinal cord.
Buczynski M, Svensson C, Dumlao D, Fitzsimmons B, Shim J, Scherbart T, et al
J. Neurochem. 2010 Aug;114(4):981-93

Release of prostaglandin E(2) and nitric oxide from spinal microglia is dependent on activation of p38 mitogen-activated protein kinase.
Matsui T, Svensson C, Hirata Y, Mizobata K, Hua X, Yaksh T
Anesth. Analg. 2010 Aug;111(2):554-60

Spinal glial TLR4-mediated nociception and production of prostaglandin E(2) and TNF.
Saito O, Svensson C, Buczynski M, Wegner K, Hua X, Codeluppi S, et al
Br. J. Pharmacol. 2010 Aug;160(7):1754-64

Peripheral inflammation induces tumor necrosis factor dependent AMPA receptor trafficking and Akt phosphorylation in spinal cord in addition to pain behavior.
Choi J, Svensson C, Koehrn F, Bhuskute A, Sorkin L
Pain 2010 May;149(2):243-53

Role of spinal p38alpha and beta MAPK in inflammatory hyperalgesia and spinal COX-2 expression.
Fitzsimmons B, Zattoni M, Svensson C, Steinauer J, Hua X, Yaksh T
Neuroreport 2010 Mar;21(4):313-7

Spinal astrocytes in pain processing: non-neuronal cells as therapeutic targets.
Svensson C, Brodin E
Mol. Interv. 2010 Feb;10(1):25-38

Kontakta forskargruppsledaren

Forskare

Camilla Svensson

Telefon: 08-524 879 48
E-post: camilla.svensson@ki.se
Besöksadress: von Eulers väg 8