Tumörmikromiljön i sarkom – Monika Ehnmans team

En tumör består av flera olika celltyper utöver de maligna tumörcellerna. Ofta kan dessa övriga celler hjälpa tumören att växa sig större och sprida sig i kroppen. Ibland kan de också påverka hur tumören svarar på behandling. I sarkom är dessa mekanismer än så länge relativt ostuderade. Det vill vi ändra på.

Porträtt av Monika Ehnman
PhD Monika Ehnman Foto: Ulf Sirborn

Vår forskning

Vårt team fokuserar på att förstå hur maligna och icke-maligna celler (såsom immunceller och stödjeceller) kommunicerar och utbildar varandra under tumörbildning och spridning. Det finns många olika typer av sarkom och denna kommunikation kan variera, men än så länge har vi hittat flera intressanta signaleringsvägar som cellerna verkar använda sig av i rhabdomyosarkom. Andra sarkomtyper vi jobbar med inkluderar odifferentierat pleomorft sarkom och liposarkom.

Vi har under årens lopp utvecklat principiellt olika modellsystem för att studera den så kallade tumörmikromiljön i sarkom. Metoder som används i labbet eller i samarbete med andra forskare inkluderar bl a immunofärgning/multiplexing, mikroskopi/bildanalys, bioinformatik, avancerad cellodling, qPCR och flödescytometri. Våra projekt utgår från cell- och molekylärbiologiska hypoteser som vi undersöker i patientmaterial. Vi samarbetar flitigt med bioinformatiker, patologer, onkologer och kirurger.

Har du tidigare erfarenhet av patologi, bildanalys eller 3D-modellsystem (cellodling) är du välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheten att göra en postdok eller söka forskningsmånader. 

För ytterligare information och publikationer, se https://ki.se/en/people/monika-ehnman

Anslag

  • Barncancerfonden
  • Cancerföreningen
  • Åke Wibergs stiftelse