Tumörgenomik – Lauri Aaltonens forskargrupp

Vi är intresserade av de genetiska förändringar som ligger bakom bildandet av godartade och elakartade tumörer. I vår forskning studerar vi både ärftliga och förvärvade genetiska mutationer och variationer som kan orsaka okontrollerad celltillväxt och leda till tumörbildning.

Vårt forskarteam på KI har hittills fokuserat på två typer av tumörer; godartade livmodermyom och tjock-och ändtarmscancer.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Publikationer

Utvalda publikationer