T celler i människans immunsystem – Johan Sandberg forskargrupp

Vår grupp forskar om hur T celler i människans immunförsvar fungerar vid hälsa och sjukdom. Ett stort fokus ligger på att studera hur MAIT och iNKT celler svarar på både virala och bakteriella infektioner i vävnader, samt deras relation till mikrobiotan.

Om gruppens forskning

Vi är särskilt intresserade av T celler som har karaktäristika av både det adaptiva antigen-specifika immunsystemet och av det medfödda mer brett reaktiva immunsystemet. Två mycket intressanta celltyper i denna grupp är Mukosa-associerade Invarianta T (MAIT) celler och invarianta Natural Killer T (iNKT) celler. Dessa celler är viktiga komponenter i immunförsvaret och reagerar snabbare än konventionell adaptiv immunitet vid en infektion.

Vi studerar hur MAIT och iNKT celler svarar på både virala och bakteriella infektioner i vävnader, samt deras relation till mikrobiotan. För mer information om gruppens forskning, hänvisar vi till Role of T cells in human host defense (på engelska).

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen