Små RNA i cancerutveckling – Weng-Onn Luis team

Forskningen har som mål att med hjälp av olika molekylära angreppssätt in vitro och in vivo förklara betydelsen av olika typer av icke-kodande RNA tex miRNA vid cancerutveckling och terapisvar samt dessas relation till kända molekylära förändringar som tex mutationer och virusbakgrund.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen