Miljömässiga och genetiska influenser på nervsystemets utveckling – Sandra Ceccatellis grupp

Vi studerar hur negativa förhållanden kopplade till miljö- och/eller genetiska faktorer påverkar den neurologisk utvecklingen med särskilt fokus på molekylära mekanismer och funktionella resultat. relevanta för neuroutvecklingsstörningar.

Nyheter och kommande aktiviteter

Publikationer

Utvalda publikationer