Martin Rottenbergs grupp

Vårt forskningsfokus ligger på reglering av immunsvar som styr infektionen med Mycobacterium tuberculosis. Vi identifierar och studerar molekyler i  T-celler- och makrofager som påverkar bakteriell kontroll efter infektion och vaccination.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen