Kausalinferens i epidemiologisk forskning – Arvid Sjölanders forskargrupp

Vi utvecklar statistiska metoder för kausalinferens från observationella data, med särskilt fokus på svenska registerbaserade studier.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Vi utvecklar statistiska metoder för kausalinferens från observationella data, med särskilt fokus på svenska registerbaserade studier. Vi har utvecklat metoder för estimering av ”attributable fractions”, analys av tvilling- och syskon-data, ”instrumental variable estimation”, och ”doubly robust estimation”. Vi har också utvecklat känslighetsanalyser för ”unmeasured confounding”, och ”nonparametric bounds” for estimering av kausala effekter.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Biostatistik Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Sannolikhetsteori och statistik Statistik [Publikationstyp]
AS
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-03-22