Biostatistik på MEB

MEB:s biostatistikgrupp består av ~ 40 biostatistiker, varav fyra professorer och ett flertal seniora forskare, postdoktorer, tillämpade biostatistiker och doktorander. Vi har ett brett samarbete med både svenska och internationella forskargrupper, gruppen tillhandahåller dock inte någon generell statistisk konsultservice. Gruppens medlemmar undervisar på biostatistikkurser inom både grund- och forskarutbildning.

Mer utförlig information om gruppen finns på den engelska sidan.

Kontakt med gruppen

Profile image

Paul Dickman

Professor, gruppledare
+46852486186
Profile image

Marie Jansson

Administratör
PD
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-06-24