Global hälsa - farmakologi och terapeutik (GH-farma) – Eleni Aklillus forskargrupp

Vi bedriver stora multinationella forskningsprojekt inom klinisk farmakologi med fokus på globala och stora folkhälsoproblem.

Medlemmar och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen