Anna-Lee Cöster Jansén

Anna-Lee Cöster Jansén

Samordnare
E-postadress: anna-lee.jansen@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset Tomtebodavägen 18 A, plan 3, 17165 Solna
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 Administration Administration, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Samordnare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024
  • Kommunikations- och webbansvarig, Sveriges Farmaceuter, 2021-2022
  • Verksamhetskoordinator, BioClinicum, FoUU, Region Stockholm, 2020-2021
  • Forskningskommunikatör och samordnare, Centrum för Molekylär Medicin (CMM), 2018-2019

Examina och utbildning

  • Webbredaktör, Poppius journalistskola, 2018
  • MSc., Miljö- och hälsoskydd, Stockholms universitet, 2007
  • BSc., Biologi, Stockholms universitet, 2002

Uppdrag i kommitté

  • Ordförande, Heltidsuppdrag som huvudskyddsombud, fokus arbetsmiljö och laboratoriesäkethet, Karolinska Institutet, 2013-2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI