Forskargruppen för Cancer Evolution

Vi studerar de strukturella egenskaperna som göra cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer.

Cancer är en evolutionär sjukdom. Genetiska eller epigenetiska förändringar påverkar ofta funktionella egenskaper hos regulatoriska proteiner och därigenom främjas framväxten av cancerceller till normala cellers bekostnad. Cancercellernas skadliga egenskaper selekteras fram i specifika cellulära mikromiljöer på grund av Darwinistisk natururval. Vi studerar de strukturella egenskaperna som göra cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller. Slutligen studeras hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner. Forskningen är relevant för en förståelse av cancerutvecklingen så väll som uppkomsten av resistens mot läkemedel. Forskningen fokuserar på blodcellscancer.

Forskningstekniker

  • Molekylär cellbiologi
  • Cellkultur
  • Genomik
  • Bioinformatik