Farmakoepidemilogi – Team Björn Pasternak

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Farmakologi och toxikologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Kardiologi
BP
Innehållsgranskare:
2024-03-22