Benbiologi – Sara Windahls forskargrupp

Målet med vår forskning är att öka förståelsen av de mekanismer (på molekylär nivå) som styr hur belastning/träning stärker skelettet.

Gruppbild på forskargrupp Sara Windahl.

Vår forskning

Vi forskar om ett protein som heter ACP5 (TRAP). Detta protein är viktigt för många olika funktioner, men är mest är känt för sina effekter i skelettet. Vi studerar hur detta protein påverkar skelettets styrka, benlängd och cancercellers förmåga att metastasera till skelettet.

Om du vill veta mer om gruppens forskning - se den engelska webbsidan.

Publikationer

Utvalda publikationer