Translationell farmakologi – Kent Jardemarks team

Forskargruppen Translationell farmakologi leds av Kent Jardemark på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Teamledare

Alla medlemmar i gruppen