Molekylär arbetsfysiologi – Carl Johan Sundbergs forskargrupp

Syftet med forskningen i vår grupp är att skapa en större förståelse för de biologiska mekanismer som gör att fysisk aktivitet kraftigt minskar risken att dö i förtid och att drabbas av exempelvis hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Projekt

Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till en bättre hälsa och livskvalitet hos kvinnor och män i alla åldrar. De goda effekterna är många - från minskad risk för hjärtkärlsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer, till förbättrad muskelkapacitet. Fördelarna uppkommer när din kropp gradvis anpassar sig till upprepade träningspass, där "lite [fysisk aktivitet] är bättre än ingen, och mer är bättre än lite".

Åtskilliga kroppsdelar påverkas när du rör på dig. Till exempel kommer ditt hjärta tränas att pumpa ut blod mer effektivt, mängden fettväv i din kropp kommer att minska och ditt skelett stärkas. Vår forskning fokuserar på skelettmuskulaturen - den vävnad som utför det faktiska arbetet när du springer, simmar eller lyfter en skivstång.

Musklers anpassning till träning

Skelettmuskulaturen är uppbyggd av muskelfibrer, som med hjälp av energi i form av molekylen ATP kan dra ihop sig för att utveckla den kraft som behövs för olika rörelser. Beroende på vilken sorts träning du utför, kommer fibrerna med tiden att bli antingen starkare eller mer uthålliga. En viktig omställning som sker inuti muskelfibrer som uthållighetstränas är en ökning av mängden mitokondrier - de strukturer som utvinner ATP från näringsämnen. Med fler mitokondrier förbättras muskelfibrernas energiproduktion och ämnesomsättning med resultatet att du orkar arbeta längre vid kommande träningspass.

Vår forskargrupp vill svara på hur din muskelvävnad "vet" åt vilket håll den ska anpassa sig och vilka arvsanlag (gener) eller proteiner som är viktiga för att anpassningen ska äga rum.

Träningssvar och muskelminne

Det är ett faktum att vissa människor får bättre effekt av sin träning än andra. Vi undersöker mekanismerna bakom detta fenomen samt om en persons träningssvar går att förutspå med hjälp av genetiska analyser. Dessutom studerar vi om muskelfibrer kan "minnas" en träningsperiod långt efter att den avslutats och därmed ha en förbättrad förmåga att anpassa sig till ny träning.

Till vår forskning rekryterar vi frivilliga försökspersoner som får genomföra ett enstaka träningspass eller en längre träningsperiod. Före och efter träningen tas vävnadsprover, biopsier, från lårmuskulaturen hos deltagarna. I vissa fall jämförs även elitatleter med normalt aktiva individer. Muskelproverna utforskar vi sedan med en rad laboratorieanalyser för att följa hur olika typer av träning påverkat muskulaturen.

biologiska mekanismer, fysisk träning

Nya behandlingar och träningsprogram

Vårt mål är en bättre förståelse för de mekanismer som verkar för hälsa och prestation i samband med fysisk aktivitet - på molekylnivå. I förlängningen kan kunskap från vår forskning bidra till utveckling av nya behandlingsmetoder för exempelvis typ 2-diabetiker och patienter som inte kan motionera till följd av rörelsehinder. Den kan också vara värdefull för idrottsutövare på alla nivåer, då träningsprogram kan optimeras för att ge maximala resultat.

Stöd vår forskning

Anslagsgivare

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

HYPERwalk

Vad handlar HYPERwalk-studien om?

Vi vill studera hur ökad fysisk aktivitet påverkar blodtryck, muskelfunktion, konditionsförmåga och riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdomar.

Syftet med studien är att jämföra effekterna av olika sorters fysisk aktivitet, därför lottar vi studiedeltagarna till tre olika aktivitetsgrupper för att jämföra de olika träningsformernas effekt på blodtryck och andra markörer för hälsa.

HYPERwalk-studien pågår under sex månader och som deltagare får du fylla i frågeformulär, bli intervjuad, göra styrke-och konditionstest, ta blodprover samt vävnadsprover från muskel och fett.

För att kunna delta i studien behöver du uppfylla några grundkriterier. Testa om du uppfyller kriterierna

Projektledare/PI

Pontus Andell

Anknuten till Forskning

Kardiolog och epidemiolog. Fokuserar på förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar. Docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).

Profile image
+46852486886

Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) samt dekan för KI Nord.

Projektsamordnare

Profile image

Evelina Flodkvist

Handläggare
+46852486352

Administrativ samordnare vid institutionen för global folkhälsa (GPH) med en master i global hälsa.

Medverkande inom KI

Profile image

Carla Geiger

Anknuten till Forskning
Profile image

Mai-Lis Hellenius

Anknuten till Forskning
Profile image

Ellinor Kenne

Assisterande Lektor
+46852487212

Studierektor samt biträdande programdirektor läkarprogrammet, termin 1-4, lektor vid institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).
 

Profile image

Marie Lind

Kommunikation och webb
+46852486074
Profile image

Anna Norhammar

Adjungerad Professor
08-517 761 78

Trippelspecialist (internmedicin, kardiologi, klinisk fysiolog), forskningsområdet är kliniskt med interventionsstudier, fall-kontroll och registerstudier framförallt inom området hjärtsjukdom vid diabetes. 

Profile image

Jessica Norrbom

Assisterande Lektor
+46852483712

Molekylärbiolog och disputerad inom området molekylär arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Forskar om molekylära svar på olika typer av träning – varför blir det så bra som det blir när vi är fysiskt aktiva.

Edvin Ström

Anknuten till Forskning

Emmanuel Zavalis

Projektsamordnare

Övriga medverkande

Rima Alnatour, läkarstudent, Karolinska Institutet

Arthur Herren, student vid masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Camilla Krizhanovskii, forskare på Södertälje Sjukhus AB