Gastrointestinal epidemiologi – Jonas Ludvigssons forskargrupp

Vi studerar orsaker och konsekvenser av magtarmsjukdomar (inklusive levern, gallblåsan och bukspottskörtlen) genom att länka patologidata med nationella hälsoregister I Sverige.

Bild på medlemmarna i Jonas Ludvigssons forskargrupp

Gruppen för gastrointestinal (GI) epidemiologi fokuserar på forskning som rör magtarmsystemet. Det mesta av vår forskning utgår från den så kallade ESPRESSO-studien som du kan läsa mer om under en egen flik på denna sida. Genom att länka patologidata kan vi undersöka en rad tillstånd och sjukdomar inklusive förstadier till cancer brain-gut axis, olika sjukdomsfenotyper etc. 

Vår forskning har publicerats i bland annat the New Engl J Medicine, Lancet, JAMA, the BMJ, Annals of Internal Medicine, Gastroenterology och Gut.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Yuan, Shuai

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Eosinofili Epidemiologi Fettlever Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gastroenterologi Glutenintolerans Histologi Hälso- och sjukvårdsekonomi och organisationer Icke alkoholbetingad fettlever Kolit, mikroskopisk Lever Pediatrik Tarmsjukdomar Visa alla
JL
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-04-24