Hagströmerbiblioteket

Hagströmerbiblioteket har mer än 150 000 böcker och tidskrifter inom medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria, biologi, kemi och andra till medicinen relaterade kunskapsområden. De äldsta böckerna är från 1480-talet, men samlingens tyngdpunkt ligger på perioden 1600-1990.

CG
Innehållsgranskare:
Carrie Greenwood
2023-12-14